Jedanaesta posebna sjednica u srijedu, 26. februara, u 17 časova

Datum: 
25.02.2020 - 15:00

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da bi 11. posebna sjednica parlamenta trebalo da počne u srijedu, 26. februara 2020. godine, u 17 časova.

Kolegijum je za ovu sjednicu utvrdio Prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom:

1. Izjašnjenje o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju Zaključka i Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine, usvojenim na 9. redovnoj sjednici, održanoj 19. februara 2020. godine, veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske:

a) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, 2. i 3. marta 2020. godine, broj: 01–50–1-476–2/20, bez konsenzusa usvojen na 9. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. februara 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske;

b) Prijedlog odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Odluka o prihvatanju Sporazuma o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu na teritoriji Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-476-3/20, bez konsenzusa usvojena na 9. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. februara 2020. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske.

Sjednica sa predloženim dnevnom redom sazvana je na Zahtjev člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika u skladu sa članom 171 Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske.

Po Ustavu BiH, član V.2. d) Narodna skupština Republike Srpske razmatra Izjavu srpskog člana Predsjedništa BiH. Ukoliko u roku od deset dana od dana prosljeđivanja Izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi Izjavu, osporeni Zaključak Predsjedništva BiH ne stupa na snagu.