Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske podnio ekspoze i predstavio članove kabineta

Datum: 
17.12.2018 - 14:30

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Radovan Višković danas je na Drugoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske narodnim poslanicima izložio program rada nove Vlade Republike Srpske i predložio članove Vlade Republike Srpske.

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske predložio je sljedeće članove svog kabineta:

1. Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske;

2. Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske;

3. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske;

4. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske;

5. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;

6. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske;

7. Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske;

8. Dragica Kovač, ministar trgovine i turizma Republike Srpske;

9. Sonja Davidović, ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske;

10. Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske;

11. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske;

12. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske;

13. Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske;

14. Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske;

15. Alen Šeranić, ministar zdravlje i socijalne zaštite Republike Srpske;

16. Lejla Rešić, ministar uprave i samouprave Republike Srpske.

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je u Narodnoj skupštini Srpske da je Vlada na čijem čelu je bila Željka Cvijanović ostvarila zapažene rezultate u složenim političkim, ekonomskim i međunarodnim okolnostima, a da će opredjeljenje nove vlade biti da nastavi sa svim uspješnim aktivnostima na jačanju Republike Srpske.

Višković je rekao da će opšte okolnosti djelovanja nove vlade, posebno kada je riječ o političkim odnosima u Srpskoj, te odnosima sa institucijama na nivou BiH, biti neuporedivo povoljnije nego u prethodnom periodu, čime će se novoj vladi otvoriti širi prostor da se primarno fokusira na ekonomski prosperitet Republike Srpske.

"Naš zajednički cilj i zadatak jeste jaka, stabilna, prosperitetna Republika Srpska, sa punim, dejtonskim institucionalnim kapacitetima, sa kojima će biti u stanju adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve njenih građana", naglasio je Višković, izlažući Program Vlade Republike Srpske za period 2018-2022. godina.

On je naglasio da to ne znači da na tom putu neće biti susretanja sa brojnim poteškoćama i izazovima, ali pozitivni trendovi koje bilježi Republika Srpska daju za pravo da čvrstoj vjeri da će buduće vrijeme biti obilježeno daljim pozitivnim kretanjima i ekonomskim napretkom.

Višković je podsjetio da je Cvijanovićeva, predstavljajući Program rada Vlade Republike Srpske za mandatni period 2014-2018. godina, istakla da je stopa privrednog rasta mjera uspjeha Vlade.

"Stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda su od 2015. do 2017. godine iznosile 2,8 odsto, 3,5 odsto i 3,1 odsto, a procjene za 2018. godinu su 3,6 odsto. Da je Vlada Cvijanovićeve u potpunosti ispunila postavljeni cilj, dokazuje i činjenica da je već 16 kvartala uzastopno ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno u mandatnom periodu prethodne Vlade nije bilo kvartala u kome je zabilježeno realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda", naveo je Višković.

On je istakao da je prvi put u 2017. godini nominalni bruto domaći proizvod iznosio preko 10 milijardi KM.

"Pokrivenost uvoza izvozom je u mandatu prethodne Vlade kretala se između 60 i 71 odsto, uz povećanje učešća izvoza u bruto domaćem proizvodu na 35 odsto. Tržište rada i nezaposlenost je bila odrednica svih politika prethodne Vlade Republike Srpske i zbog toga je posebno važno istaći veoma značajne rezultate u ovoj oblasti", naglasio je Višković.