Međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: Uvreda i kleveta u pravu Republike Srpske i zemalja regiona

Datum: 
16.05.2023 - 11:00

Narodna skupština Republike Srpske organizovaće u srijedu, 17. maja, sa početkom u 9.30 časova jednodnevnu Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju  na temu „Uvreda i kleveta u pravu Republike Srpske i zemalja regiona“. (Mala sala, 1. sprat)

U 9.15 časova pres-konferenciju, ovim povodom, održaće: predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić, prof. dr Ljubinko Mitrović, prof. dr Ilija Musa (Filozofski fakultet, Mostar), prof. dr Zoran Pavlović (bivši pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman Vojvodine) i prof. dr Igor Vuletić (Pravni fakultet, Osijek).

Narodna skupština Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine razmatrala je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se, između ostalog, propisuju krivična djela protiv časti i ugleda, a kojim se inkriminišu krivična djela uvrede i klevete.

Tema Međunarodne naučno-stručne konferencije će se upravo odnositi na inkriminaciju navedenih krivičnih djela u domaćem i u zakonodavstvima zemalja regiona, sa ciljem da se ova tema osvijetli sa različitih aspekata, iz ugla naučne i stručne javnosti.