Na 10. redovnoj sjednici usvojen Program rada Narodne skupštine i više zakona

Datum: 
18.06.2020 - 14:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na Desetoj redovnoj sjednici sljedeće zakone: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova.  

Zakonom o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova produžava se rok za zaključenje ugovora o otkupu ovih stanova sa 30. juna ove godine na 30. jun 2025. godine.

Poslanici su usvojili i Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu uz prihvaćene amandmane koji su postali sastavni dio Programa.  

Narodna skupština Republike Srpske u prvom dijelu 10. redovne sjednice   usvojila je i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

Na početku sjednice svečanu zakletvu je položila novoimenovani ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić (DNS) nakon što je ranije sa te funkcije razriješena Lejla Rešić.  

Deseta redovna sjednica biće nastavljena u utorak, 23. juna, u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 10. redovne sjednice:

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori – po hitnom postupku – (prijedlog Klubova poslanika SNSD, DNS, DEMOS, NDP, US, SPS, SP);
10. Prijedlog zakona o električnoj energiji;
11. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;
12. Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
13. Prijelog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;
14. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;
15. Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;
16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
18. Prijedlog zakona o izmjenma i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;
19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;
23. Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske;
24. Nacrt zakona o faktoringu;
25. Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;
26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;
28. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
29. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;
30. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
31. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2019. godinu;
32. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;
33. Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja;
34. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
35. Izbor i imenovanja.