Na konačnom prijedlogu dnevnog reda Druge redovne sjednice Narodne skupštine izbor sudija Ustavnog suda Republike Srpske i ministara u Vladi Srpske

Datum: 
13.03.2023 - 16:00

Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne u utorak, 14. marta 2023. godine u 10 časova.

Kolegijum Narodne skupštine na današnjoj sjednici utvrdio je izmjene i dopune predloženog dnevnog reda Druge redovne sjednice, usvojenog 3. marta 2023. godine.

Na konačan prijedlog dnevnog reda Druge redovne sjednice uvrštene su dvije nove tačke: Prijedlog odluke o izboru sudija Ustavnog suda Republike Srpske i Prijedlog odluke o izboru ministara u Vladi Republike Srpske.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković predložio je da se Danijel Egić izabere za ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, Selma Čabrić za ministra porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske i Denis Šulić za ministra trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.

Novi ministri će položiti svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini, kao i novi narodni poslanici Zoran Kokanović (SP) i Tomica Stojanović (SDS).

Na zahtjev Vlade Republike Srpske, sa predloženog dnevnog reda Druge redovne sjednice povučena je tačka Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 30. 6. 2022.  godine.

Na zahtjev Kluba poslanika SDS, Kolegijum je tačku Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske sa druge tačke predloženog dnevnog reda pomjerio na pretposljednju.

U vezi sa tačkom Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, na sjednici Narodne skupštine odobreno je obraćanje predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Džerarda Selmana.

Na predloženom dnevnom redu Druge redovne sjednice nalaze se još tačke:

 • Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;
 • Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu;
 • Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;
 • Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 • Prijedlog zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
 • Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;
 • Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;
 • Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 • Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 • Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 • Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 • Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;
 • Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;
 • Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;
 • Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;
 • Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;
 • a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 • Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;
 • Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;
 • Izbor i imenovanje.

Kolegijum je usvojio Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora, nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2023. godini.