Narodna skupština izabrala sedamnaestu Vladu Srpske

Datum: 
21.12.2022 - 22:45

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je večeras na Trećoj posebnoj sjednici 17. Vladu Republike Srpske sa premijerom Radovanom Viškovićem na čelu.

Novu Vladu čine sljedeći ministri:

Ministar finansija Republike Srpske je Zora Vidović. Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, Opština Srbac. Osnovnu školu i Gimanziju završila je u Srpcu, a  Ekonomski fakultet 1978. godine u Beogradu. U profesionalnoj karijeri bila je finansijski rukovodilac u preduzeću „Stirokart“ Srbac, direktor Uprave prihoda u Srpcu, direktor Filijale „Banjalučke banke“ i direktor filijale „Balkan investment banke“ u Srpcu, direktor „Živinoprodukta“ u Srpcu, direktor Mikrokreditne organizacije „Mikrokredit“ u Srpcu, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u dva mandata, direktor Poreske uprave Republike Srpske i ministar finansija u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je Siniša Karan. Rođen je 1962. godine u Grabovcu, opština Beli Manastir. U Kupresu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistarske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je odbranio i doktorsku disertaciju. Redovan je profesor na Pravnom fakultetu Panevropskog Univerziteta „APEIRON“  Banja Luka i Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka. Radio je u organima unutrašnjih poslova na radnim poslovima i zadacima: komandira Stanice policije Kupres, sekretara SUP Kupres, načelnika Odjeljenja kriminaliteta SJB Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUPRS i načelnika krivičnih istraga SIPA, te načelnika Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA. U Službi predsjednika Republike Srpske obavljao je poslove savjetnika za bezbjednost, te generalnog sekretara predsjednika Republike Srpske, a u posljednjem sazivu Vlade Republike Srpske obavljao je poslove generalnog sekretara Vlade Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske je Željko Budimir. Rođen je 1977. godine u Sanskom Mostu. Od 1995. godine živi u Banjoj Luci, gdje je završio Pravni fakultet. Na Fakultetu političkih nauka magistrira, a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu stiče zvanje doktora političkih nauka. Izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu u Banjoj Luci. Na početku profesionalne karijere radio je u kompaniji Telekom Srpske Banja Luka kao rukovodilac Sektora za pravne poslove. Od 2020. godine savjetnik je srpskog člana Predsjedništva BiH za međunarodne odnose. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske je Nedeljko Čubrilović. Rođen je 1953. godine u Krupi na Vrbasu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Radio je u privredi, na poslovima od konstruktora do direktora. Obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Banjaluke. Više puta je biran za odbornika u Skupštini Grada Banja Luka i za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U dva mandata obavljao je funkciju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske. Bio je predsjednik Devetog i Desetog saziva Narodne skupštine. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske je Petar Đokić. Rođen je 1961. godine u Brčkom. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Obavljao je više visokih političkih dužnosti na nivou Grada Brčko. U više mandata je biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Obavljao je dužnost ministra rada i boračko-invalidske zaštite od 2011. do 2014. godine. Od 2014. do 2018. i od 2018. do 2022. obavljao je funkciju  ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je Alen Šeranić. Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjoj Luci. Završio je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine, te specijalizaciju iz epidemiologije. Master tezu odbranio je u okviru programa Kil univerziteta u Velikoj Britaniji. Po završetku fakulteta, kao doktor medicine, radio je tri godine u Domu zdravlja Ključ, nakon čega karijeru nastavlja na različitim pozicijama u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. U maju 2018. godine imenovan je na funkciju ministra nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske, a od oktobra 2018. godine, po ovlašćenju predsjednika Vlade Republike Srpske, obavljao je i funkciju ministra prosvjete i kulture. U prethodnom sazivu Vlade Republike Srpske, od decembra 2018. godine, bio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.  

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske je Zlatan Klokić. Rođen je 1983. u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjoj Luci. Radio je u preduzeću „Elektrokrajina“ a. d. Banja Luka, RJ „Elektrodistribucija“ Prnjavor, a obavljao je i poslove rukovodioca radne jedinice. Krajem decembra 2014. imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dok je u periodu od 2018. do 2022. godine, takođe, imenovan za ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske je Željka Stojičić. Rođena je 1959. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Mrkonjić Gradu, a Ekonomski fakultet u Sarajevu. Radila je na poslovima plana i analize u Radnoj zajednici „Manjača“ Mrkonjić Grad, bila je šef računovodstva u ŠG „Lisina“ Mrkonjić Grad, načelnik  Odjeljenja za privredu i finansije u opštini Mrkonjić Grad, pomoćnik ministra u Resoru za budžet i javne finansije u Ministarstvu finansija Republike Srpske. U dva mandata obavljala je funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Po nacionalnosti je Hrvatica.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je Bojan Vipotnik. Rođen je 1982. godine. Diplomirao je na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci. Radio je u Komercijalnoj banci Banja Luka kao stručni saradnik i viši stručni saradnik, bio direktor preduzeća Nova konsalting d.o.o. i šef Kabineta ministra prosvjete i kulture. Po nacionalnosti je Hrvat.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske je Vojin Mitrović. Rođen je 1961. godine u bijeljinskom selu Donji Brodac. Osnovnu i srednju školu je završio u Bijeljini, dok je diplomu mašinskog inženjera stekao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gdje je i magistrirao i doktorirao. Radio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u fabrici „Majevica“ u Bačkoj Palanci, u fabrici „Panafleks“ u Bijeljini, te je bio direktor u firmi „Oktan promet“. U oktobru 2014. osvaja poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na opštim izborima 2018. godine je osvojio mandat u  Predstavničkom domu Parlamenta BiH. Od decembra 2019. godine imenovan je za ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH. Na opštim izborima 2022. godine osvojio je mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je Savo Minić. Rođen je 1974. godine u Šamcu. Osnovnu školu je završio u Donjoj Dubici, opština Odžak, a srednju školu u Šamcu i Bijeljini. Završio je Pravni fakultet u Banjoj Luci, te stekao zvanje magistra, a potom i doktora pravnih nauka. Položio je i pravosudni i advokatski ispit. Bavio se advokatskom djelatnošću, dva mandata je obavljao dužnost načelnika opštine Šamac, bio direktor Agencije za agrarna plaćanja, te direktor privrednog društva „Kaldera kompani“ iz Laktaša. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske je Sevlid Hurtić. Rođen je1970. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio je u Doboju, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu gdje je stekao zvanje magistra, a potom i doktora ekonomskih nauka. Bio je odbornik u Gradskoj skupštini Doboj, predsjednik Skupštine Grada Doboja, a na posljednjim izborima izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Ministar pravde Republike Srpske je Miloš Bukejlović.  Rođen je 1989. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio je u Doboju, a Pravni fakultet u Novom Sadu. Radio je u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Doboj, Gradskoj upravi Doboj, bio je sekretar Skupštine Grada Doboj, potpredsjednik i predsjednik Skupštine Grada Doboj, te direktor preduzeća "Elektro Doboj". Po nacionalnosti je Hrvat.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske je Dragoslav Kabić.  Rođen je 1972. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju građevinsku školu završio je u Prijedoru. Po zanimanju je master inženjer građevinarstva, a zvanje je stekao na Univerzitetu u Beogradu. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri bio je rukovodilac tehničkih poslova u a. d.  Vodovod Prijedor i načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove u Gradskoj upravi Prijedor. Bio je odbornik u Skupštini grada Prijedora u dva mandata i poslanik je u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Po nacionalnosti je Srbin.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske je Senka Jujić. Rođena je 1963. godine u Bosanskoj Dubici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Radila je u Opštinskoj upravi društvenih prihoda u Bosanskoj Dubici, Stanici javne bezbjednosti Bosanska Dubica, u Opštinskom sekretarijatu za privredu i finansije u Kozarskoj Dubici, u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad u Kozarskoj Dubici, a od 2020. godine je ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske. Po nacionalnosti je Bošnjakinja. 

Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske je Dado Dogan. Rođen je 1988. godine u Jajcu. Srednju tehničku školu završio u Brčkom, a diplomirao na Visoko građevinsko-geodetskoj školi strukovnih studija, Odsjek arhitektura u Beogradu. Radio je u javnom preduzeću Komunalno Brčko, bio zaposlen u opštinskoj upravi Pelagićevo, te u Jedinici za implementaciju Regionalnog stambenog programa u okviru Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Predstavljajući parlamentu Program, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su ekonomski rast, digitalizacija, reforma javnih preduzeća, zdravstvena i socijalna politika, te demografska obnova Republike Srpske ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu nove Vlade.

Izboru nove Vlade Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman, predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, poslanici iz Srpske u Parlamentu BiH, predstavnici diplomatskog kora, Srpske pravoslavne crkve i nevladnih organizacija akreditovanih za praćenje rada parlamenta.