Narodna skupština na 12. redovnoj sjednici usvojila šest zakona, četiri nacrta zakona, dvije odluke i osam izvještaja

Datum: 
24.09.2020 - 10:15

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 12. redovnoj sjednici  šest zakona, četiri nacrta zakona, dvije odluke i osam izvještaja o radu institucija i agencija Srpske.

Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uz  prihvaćene amandmane;  Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju - po hitnom postupku;  Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti - po hitnom postupku; Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju; Zakon o upravnoj inspekciji; Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti.

Poslanici su usvojili i dvije odluke: Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ - po hitnom postupku i Odluku o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko - po hitnom postuku.

Na 12. redovnoj sjednici Narodne skupštine usvojeni su sljedeći nacrti zakona:  Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti, Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske, Nacrt zakona o gradu Derventa i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu, tri izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske za prošlu godinu - o stanju sektora osiguranja, o radu i finansijskom poslovanju Agencije za period od 1.1. 2019. do 31.12.2019. godine, tri izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske -  o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu, o radu u prošloj godini i o finansijskom poslovanju za period 1.1 – 31. 12. 2019. godine i Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu.

Prvi nastavak 12. redovne sjednice zakazan je za utorak, 6. oktobar, u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 12. redovne sjednice:

18.    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2019. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu;

19.    Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura;

20.    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine;

21.    Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

22.    Izbor i imenovanja.