Narodna skupština u 2021. realizovala Program rada u procentu većem od planiranog

Datum: 
29.12.2021 - 12:30

Narodna skupština Republike Srpske u 2021. godini, kada je riječ o zakonodavnom dijelu, realizovala je Program rada u procentu od 103%, a kada je riječ o tematskom dijelu ukupna realizacija Programa iznosila je 127,8%.  

Pomenuti postotak uključuje i one akte koje je Narodna skupština usvojila, a koji nisu bili planirani Programom rada u 2021. godini.

U okviru zakonodavnog dijela broj usvojenih akata u 2021. godini bio je 68, dok je Programom rada bilo planirano usvajanje 66 akata. Od  ukupnog broja usvojenih akata, 43 su usvojena po hitnom postupku.

Završno sa drugim kvartalom 2021. godine, u formi nacrta ostalo je šest zakona.

Кada je riječ o usvajanju tematskih cjelina, ukupan broj usvojenih pojedinačnih akata u 2021. godini iznosio je 54. Riječ je, između ostalog, o 28 izvještaja, devet informacija, osam odluka, tri programa.... Programom rada bilo je planirano usvajanje 36 tematskih cijelina.

U 2021. godini Narodna skupština Republike Srpske održala je 15 sjednica i to šest redovnih i devet posebnih i zasjedala ukupno 35 dana, navodi se u Izvještaju o realizaciji Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2021. godinu.