Narodna skupština usvojila Budžet Republike Srpske za 2023. i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godinе

Datum: 
02.11.2022 - 17:15

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Trideset sedmoj posebnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila Budžet Republike Srpske za 2023. godinu u iznosu od 5.383.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 873.000.000 KM, odnosno 19,4 odsto u odnosu na Drugi rebalans Budžeta za 2022. godinu.

U obrazloženju je navedeno da usvajanje Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu omogućava pravovremeno finansiranje budžetskih korisnika, kao i izmirivanje obaveza propisanih zakonom i drugim pravnim aktima Republike Srpske.

Naglašeno je da je, uvažavajući mjere Vlade na ublažavanju posljedica inflacije i stvaranje pretpostavki za nastavak njihovog sprovođenja i u 2023. godini, kao i obezbjeđenje uslova za neometano funkcionisanje budžetskih korisnika, te izmirivanje obaveza propisanih zakonom i drugim pravnim aktima Republike Srpske, Budžet Republike Srpske za 2023. godinu usvojen po hitnom postupku.

Narodna skupština je, takođe, po hitnom postuplku, usvojila i Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Narodni poslanici su usvojili i Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023–2025. godine – po hitnom postupku.

U obrazloženju ovog dokumenta je navedeno da se, u skladu sa Smjernicama Evropske komisije i identifikovanim oblastima u kojima je potrebno sprovesti reforme, strukturne mjere za period 2023‒2025. godine po ključnim oblastima odnose na: unapređenje upravljanja javnim finansijama u Republici Srpskoj; zelenu tranziciju; digitalnu transformaciju; unapređenje poslovnog okruženja i smanjenje neformalne ekonomije; istraživanje i razvoj; reforme ekonomske integracije; reforme tržišta energije i tržišta transporta; poljoprivredu, industriju i uslugu; obrazovanje i vještine; zapošljavanje i rad; socijalnu zaštitu i inkluziju; reformu zdravstvenog sistema; kao i jačanje turističkog sektora i povećanje turističkog prometa.

Narodna skupština usvojila je i tri odluke: Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu, Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu i Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2023. godini.