Narodna skupština usvojila Budžet Republike Srpske za 2024. godinu i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godine

Datum: 
14.12.2023 - 20:15

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Sedmoj redovnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku, čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 212 miliona KM, odnosno 3,8 odsto u odnosu na ukupna budžetska sredstva predviđena Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Donošenjem Budžeta po hitnom postupku omogućuje se pravovremeno finansiranje budžetskih korisnika, kao i izmirivanje obaveza propisanih zakonima i drugim pravnim aktima Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godine - po hitnom postupku, koji podrazumijeva sedam strukturnih reformi sa 17 reformskih mjera.  Strukturne reforme organizovane su u tri oblasti, i to konkurentnost, održivost i otpornost, te ljudski kapital i socijalne politike.

Usvojeno je deset zakona po hitnom postupku: Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja, Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj,  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti i Zakon o izmjeni Zakona o radu.

Narodna skupština usvojila je četiri odluke: Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu, Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu, Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojnih politika za zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini – po hitnom postupku.

Sedma redovna sjednica biće nastavljena u četvrtak, 21.12.2023, u 10 časova, a preostale tačke dnevnog reda su:

18. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

19. Prijedlog zakona o elektronskom novcu;

20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;

23. Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;

24. Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;

25. Nacrt zakona o lovstvu;

26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne  zatvora;

27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

28. Izvještaji JP „Radio-televizije Republike Srpske”:

a) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2019. godinu i Izvještaj   o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

b) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2020. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

v) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2021. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

g) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2022. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

29. Izbor i imenovanja.