Narodna skupština usvojila Dnevni red 15. redovne sjednice od 24 tačke

Datum: 
06.12.2016 - 11:15

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je dopunjeni Dnevni red 15. redovne sjednice na kojem se nalaze 24 tačke.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da će Narodna skupština raditi po Poslovniku u utorak, srijedu i četvrtak. „Dan za glasanje“ predviđen je u četvrtak oko 13.00 časova.

Usvojeni Dnevni red 15. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;

5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave – prijedlog Poslaničke grupe Napredna Srpska;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja;

8. Nacrt zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

11. Prijedlog strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016. – 2020. godina;

12. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2015. godinu;

13. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2015. godinu;

14. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine.

 

15. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2015. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2015. godine;

16. Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za period od 1.1.2015. – 31.12.2015. godine;

17. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;

18. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 1.1. – 31.12.2015. godine;

19. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

20. Izvještaj Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu;

21. Konačni izvještaj o realizaciji i ocjena Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine;

22. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Ada“ po skraćenom postupku;

23. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) po projektu izgradnje vjetroelektrane „Hrgud“;

24. Izbor i imenovanja.