Narodna skupština usvojila Informaciju i Zaključke o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske

Datum: 
06.06.2022 - 21:15

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas na 31. posebnoj sjednici Informaciju i set zaključaka  o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske.  

U posebno usvojenom Zaključku se navodi:

„Narodna skupština Republike smatra da je neutralan stav po pitanju sukoba između Rusije i Ukrajine i protivljenje uvođenja sankcija Ruskoj Federacije u interesu Republike Srpske u okviru trenutne međunarodne, političke i bezbjednosne pozicije Republike Srpske“.

Pored ovog zaključka Narodna skupština Republike Srpske usvojila je još deset Zaključaka  u vezi sa Razmatranjem Informacije o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske.

ZAКLJUČCI

1.    Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o međunarodnoj, političkoj i bezbjednosnoj situaciji – mjesto i uloga Republike Srpske.
2.    Republika Srpska  ostaje posvećena očuvanju mira u BiH i regionu  kroz saradnju na regionalnim integracijskim i bezbjednosnim inicijativama, te podržava uključenje BiH u inicijativu „Otvoreni Balkan“.
3.    Republika Srpska je opredijeljena za poštovanje, pridržavanje i sprovođenje Dejtonskog sporazuma kao i za integraciju BiH i Republike Srpske u Evropsku uniju, uz poštovanje principa  međusobnog uvažavanja,  te smatra da su ova dva procesa kompatibilna i da se međusobno nadopunjavaju.
4.    Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je donošenje odluka o sukobu između Rusije i Ukrajine u nadležnosti Predsjedništva BiH i da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.
5.    Vođenje vanjske politike BiH je u nadležnosti Predsjedništva BiH i samo odluke donijete konsenzusom i na ustavan način u Predsjedništvu BiH mogu biti smatrane za zvaničan stav BiH o spoljnopolitičkim pitanjima, te u skladu s tim osuđuje jednostrane postupke i istupanja predstavnika institucija BiH mimo zvaničnih stavova.
6.    Narodna skupština Republike Srpske traži od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucija BiH da glasaju protiv uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i da zastupaju neutralan stav BiH i Republike Srpske u rusko-ukrajinskom sukobu, a u skladu sa zaštitom interesa Republike Srpske.
7.    Narodna skupština Republike Srpske smatra da je misija ALTEA potrebna u cilju očuvanja mira i stabilnosti i da treba da ostane u BiH u skladu sa mandatom koji joj rezolucijom daje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
8.    Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da preduzme sve mjere kako bi obezbijedila svim građanima Republike Srpske dovoljnu količinu životnih namirnica, energenata i električne energije, te ublažila inflatorni udar na  životni standard građana.
9.    Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da se primjena Zaključaka u vezi sa Informacijom o prenosu naležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, od 10.12.2021. godine, odlaže za šest mjeseci kako bi se izbjeglo dodatno usložnjavanje spoljnopolitičke pozicije Republike Srpske u složenim geopolitičkim okolnostima.
10.    Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Sve zaključke predložili su klubovi poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslanička grupa NDP.