Nastavak 21. posebne sjednice Narodne skupštine u utorak u 10.00 časova

Datum: 
26.12.2016 - 10:30

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće u utorak, 27. decembra, u 10.00 časova 21. posebnu sjednicu na čijem Dnevnom redu se nalazi još devet tačaka među kojima i Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske koji predstavlja novinu u pravnom sistemu Srpske i novi zakon o bankama, obaveza koja je sadržana i u Pismu namjera uz kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fo

Nacrtom zakona o poreskom sistemu definisano je da Ministarstvo finasija uspostavlja i vodi Registar poreskih i neporeskih davanja koji sadrži pregled svih pojedinačnih vrsta ovih davanja koja plaćaju pravna i fizička lica u Republici Srpskoj. Početni Registar utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prijedlogom zakona o bankama posebno se uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na: izradu planova oporavka samih banaka, utvrđuju se mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja; preduzimanje mjera rane intervencije Agencije u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke; uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za sprovođenje ovog postupka.

Odredbe o restruktuiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restruktuiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje.

Kao jedna od novina u Prijedlogu zakona o bankama uređena je faza rane intervencije Agencije u banci, te propisane okolnosti u kojima Agencija može preduzeti jednu ili više mjera u situaciji kada se stanje banke brzo pogoršava, odnosno kada je likvidnost pogoršana, kada raste učešće loših kredita, te se pogoršava koncentracija izloženosti banke.

Na Dnevnom redu nastavka 21. posebne sjednice je i Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

Tačke Dnevnog reda nastavka 21. posebne sjednice:

Prijedlog zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske - po hitnom postupku;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku;

Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost - po hitnom postupku;

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti - po hitnom postupku;

Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;

Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. Godinu;

Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu;

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA).

U prvom dijelu zasjedanja, održanom u četvrtak i petak prošle sedmice, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Budžet Republike Srpske za 2017. godinu i Zakon o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Narodna skupština usvojila je i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, dokument koji zamjenjuje dosadašnji dokument Ekonomska politika, a kojeg je Narodna skupština usvajala uz Budžet za svaku narednu godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Po ovim zakonima se osnovna plata uvećava za svaku godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina staža, a za više od 25 godina osnovna plata se uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5 odsto.