Nastavak 9. redovne sjednice u utorak, 3. marta, u 10 časova

Datum: 
02.03.2020 - 09:30

Raspravom o Nacrtu zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti u utorak, 3. marta, u 10 časova, biće nastavljena 9. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

Preostale tačke dnevnog reda Devete redovne sjednice:

12. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima – prijedlog narodnog poslanika Milana Petkovića;

13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave – prijedlog narodnog poslanika Milana Petkovića;

14. Prijedlog strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;

15. Prijedlog strategije za unapređenje i zaštitu prava pripradnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020 – 2024. godina;

16. Prijedlog strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2020. do 2024. godine;

17. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2020. godinu;

18. Izbor i imenovanja.

Narodni poslanici su obavili raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da pravo na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku koja smatra da sud nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, sumnji ili optužbi za krivično djelo, a pravo i dužina trajanja razumnog roka utvrđuju se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

"Kroz obezbjeđenje zaštite prava na suđenje u razumnom roku, ubrzaće se sudski postupci, a to će svim kategorijama stanovništva omogućiti brže i efikasnije sprovođenje sudskih postupaka i rješavanje spornih pitanja oko kojih građani vode sudski spor", istakao je Kasipović.

Ovim nacrtom zakona propisana je mogućnost objavljivanja presude na internet stranici suda, kojom je utvrđeno da je neopravdano odugovlačen postupak i odlučivanje, što čini ove postupke transparentnijim, omogućava pravično zadovoljenje stranke, te povećava povjerenje građana u pravičnu sudsku zaštitu, navodi se u obrazloženju ovog akta. 

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i Nacrt zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturisanju koji se donosi zbog uvođenja vansudskih mjera koje se mogu sprovesti prema privrednom društvu, odnosno preduzetniku sa finansijskim teškoćama, radi održivog nastavka njegovog poslovanja.

Narodni poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je, obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku u parlamentu, da se izmjene i dopune ovog akta odnose na usklađivanje odredaba važećeg Zakona o štrajku sa odredbama Zakona o radu i Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

On je istakao da se prijedlog ovog zakona u odnosu na nacrt zakona razlikuje samo u članu 3 kojim je propisano da se odluka o stupanju u štrajk u oblastima ili granama u okviru područja djelatnosti dostavlja Vladi Republike Srpske, koja u tim područjima, oblastima ili granama ima status poslodavca.

Prije toga, Narodna skupština Republike Srpske konstatovala je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, prestanak mandata narodnom poslaniku Đorđu Popoviću (DNS) i dodijelila mandat narodnom poslaniku Diki Cvijetinoviću (DNS), koji je pred parlamentom položio svečanu zakletvu.