Nezavisni odbor donio Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Policije Republike Srpske

Datum: 
26.04.2024 - 13:00

Članovi Nezavisnog odbora danas su na Četvrtoj sjednici, koja je održana u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jednoglasno donijeli Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Policije Republike Srpske.

Na sjednici je usaglašen tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Policije Republike Srpske, koji će u narednom periodu biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“ posredstvom Službe Narodne skupštine Republike Srpske.

Četvroj sjednici Nezavisnog odbora prisustvovali su: Gojko Pavlović, predsjednik i članovi Mile Tadić, Jovo Marković, Lana Oro i Radenko Vujasin.

Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, Nezavisni odbor organizuje i rukovodi procesom izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske, na način dostupan javnosti.

Direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske imenuje Vlada Republike Srpske na period od četiri godine, na prijedlog Nezavisnog odbora, po sprovedenom konkursu, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Narodna skupština Republike Srpske, na Šestoj redovnoj sjednici, održanoj 3. novembra 2023. godine, donijela je Odluku o izboru članova Nezavisnog odbora.