Obavještenje o održavanju stručnih rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Datum: 
01.04.2019 - 09:15

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održaće stručne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Stručne rasprave biće održane u sljedećim terminima:

- Stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje  biće održana 08.04.2019. godine, sa početkom u 10.00 časova u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske;

- Stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu biće održana 09.04.2019. godine, sa početkom u 10.00 časova u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu možete preuzeti ovdje