Odbor za ustavna pitanja saglasan o formiranju tima za odbranu u predmetu U-2/18 pred Ustavnim sudom BiH

Datum: 
08.02.2018 - 11:15

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske, kojim je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, složio se danas o potrebi formiranja tima za odbranu u predmetu U-2/18, koji su članovi Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uputili Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike.

Zadatak tima biće da priprema odgovor i eventualno učešće predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske u javnoj raspravi pred Ustavnim sudom BiH u ovom predmetu, a činiće ga akademici, dr pravnih nauka, istoričari i advokati.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno je zauzeo stav, u vezi sa predmetom broj U-89/17, da ima osnova za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, te da će se sprovesti potrebne poslovničke procedure vezane za navedeni Zakon.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovore  na  inicijative  koje se tiču ocjene ustavnosti Zakona o izvršnom postupku (U-95/17), Zakona o notarima (U-94/17),  Zakona o stečaju (U-97/17), Zakona o krivičnom postupku (U-96/17) i Zakona o parničnom postupku (U-65/17).

Odbor je utvrdio odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske na dalji postupak u kojem je naveo da su svi predmetni akti u skladu sa Ustavom.