Odbor za ustavna pitanja utvrdio dva odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske

Datum: 
05.06.2024 - 13:30

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore  u predmetima ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom Srpske Zakona o komunalnim taksama i Zakona o stvarnim pravima.

Odbor je utvrdio odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske kada  je riječ o  ocjenjivanji ustavnosti člana 7. stav 2. Zakona o komunalnim taksama kojom osporava usaglašenost navedene odredbe Zakona sa čl. 16, 45, 50, 54, 63, 66, 68. stav 6. i članom 108. Ustava Republike Srpske.

Odbor je naveo da je osporavana odredba Zakona već bila predmet ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, da je taj prijedlog odbijen, tako da se radi o već presuđenoj stvari. Ukoliko Sud ipak odluči da pokrene postupak, Odbor ističe da je zakonodavac u ovom predmetu postupao u okviru svojih nadležnosti.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovor i za ocjenu ustavnosti člana 1. Zakona o stvarnim pravima kojim se uređuje sticanje korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih stvarnih prava i državine u Republici Srpskoj.

Odbor je naveo da je Zakon o stvarnim pravima donesen po postupku i na način utvrđen u skladu sa ustavnim i zakonskim procedurama i navodi da Republika Srpska ima isključivo pravo da donese ovaj zakon što znači dosljednu primjenu člana 5. alineja 4. Ustava Republike Srpske, koja garantuje da se ustavno uređenje Republike Srpske temelji na vladavini prava. 

Odbor navodi da, iako je pozivanje na odluke Ustavog suda BiH irelevantno za postupak koji se vodi pred Ustavnim sudom Republike Srpske, da je i taj sud donio odluku da je Zakon o stvarnim pravima u skladu sa Ustavom BiH.

Sjednicom Odbora predsjedavao je predsjednik Odbora i Narodne skupštine dr Nenad Stevandić.