Odbor za ustavna pitanja: Zahtjev dijela Кluba Bošnjaka u Vijeću naroda neosnovan i meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH

Datum: 
16.02.2021 - 10:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas je utvrdio odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev sedam delegata u Кlubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 15. stav 1. tačka 16. i člana 31. Zakona o republičkoj upravi u smislu usklađenosti za Ustavom BiH.

Odbor ističe da je navedeni zahtjev dijela Кluba Bošnjaka u Vijeću naroda neosnovan i da ga je Ustavni sud BiH, prije svega, zbog nepostojanja aktivne legitimacije trebao odbaci, kao i da je zahtjev meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH.

Podnosioci zahtjeva pokušavaju pogrešno predstaviti da je osporenim članom Zakona o republičkoj upravi prekršen Ustav BiH u oblasti spoljne politike, gubeći iz vida da Ustav BiH članom III/2 definiše nadležnost entiteta za sklapanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama.

S tim u vezi nadležnosti propisane u osporenim članovima Zakona o republičkoj upravi, odnosno djelovanje Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske su u skladu sa Ustavom BiH i u potpunosti su konherentne sa spoljnom politikom BiH i međunarodnim sistemom uspostavljenim u okviru Savjeta Evrope, a posebno sa obavezama koje je BiH preuzela zaključenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nijedna odbredba Ustava BiH ne zabranjuje Republici Srpskoj da ima puno pravo da stupa u međunarodne odnose na regionalnom nivou i da održava međunarodnu saradnju.

Odbor za ustavna pitanja smatra da je apsurdno potenciranje i ukazivanje na promjenu naziva Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju i uslovljavanje promjene naziva promjenom nadležnosti, jer radom Ministarstva nije narušen suverenitet ustavnih nadležnosti BiH, nego su, naprotiv, one potvrđene.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je i četiri odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske, koji se tiču predmeta za ocjenu ustavnosti.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti člana 12. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanja i obrazovanju, člana 3. stav 1. i 2. i člana 6. stav 1. Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, te člana 8. stav 5, člana 62. stav 2. i člana 120. stav 1. i 2. Zakona o uređenju prostora i građenju.

Odbor je utvrdio odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske i na navode iz inicijative za ocjenu ustavnosti člana 30. stav 4. Porodičnog zakona.  

Sjednicom Odbora predsjedavao je predsjednik Odbora i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.