Odluka Kolegijuma Narodne skupštine o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2022. godini

Datum: 
31.12.2021 - 12:30

Na osnovu člana 23 alineja 14 i člana 47 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 14. decembra 2021. godine, donio je Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine Republike Srpske i sjednicama nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2022. godini.

Odluku možete pogledati ovdje.