Odluka o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i supštinskih odbora u 2020. godina

Datum: 
05.02.2020 - 13:00

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednicama održanim 16. decembra 2019. godine i 4. februara 2020. godine,  donio je Odluku o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora predstavnika nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2020. godini.

Odluku možete vidjeti ovdje