Održana radionica o postupku harmonizacije zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU

Datum: 
10.10.2017 - 12:45

U Narоdnoj skupštini Republike Srpske u ponedjeljak, 9. oktobra 2017. godine, u okviru Twinning Light projekta “Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“, održana je radionica koja se odnosila na postupak harmonizacije zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Predavčači su bili Zsofia Czoma i Peter Devenyi, eksperti angažovani na poslovima harmonizacije u Narodnoj skupštini i Vladi Republike Mađarske, a učesnici su, osim zaposlenih u Službi Narodne skupštine Republike Srpske, bili i zaposleni u Vijeću naroda Republike Srpske i Vladi Republike Srpske, koji rade na poslovima harmonizacije.

Cilj radionice je da se na konkretnim primjerima i kroz praktične vježbe na radnom mjestu unaprijede aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Twinning Light projekat “Podrška administartivnim strukturama za poslove integracija u EU parlamenata u Bosni i Hercegovini“ finansira Evropska unija, a sprovodi ga Narodna skupština Mađarske.