Održana zajednička sjednica odbora za finansije i reviziju Narodne skupštine Republike Srpske i nadležnog odbora Skupštine Srbije

Datum: 
27.02.2019 - 18:30

U skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Republike Srbije, danas, 27. februara 2019. godine, u prostorijama parlamenta Srpske održana je zajednička sjednica odbora za finansije i budžet i reviziju Narodne skupštine i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Republike Srbije na kojoj je razmatrano pitanje odnosa vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, odnosno nadležnih odbora.

Sjednici, kojom su predsjedavale Željka Stojičić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Odbora za finansije i budžet i Aleksandra Tomić, predsjednik nadležnog odbora Skupštine Srbije, su prisustvovali predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije sa predsjednikom Duškom Pejovićem na čelu i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske koje je predvodio glavni revizor Jovo Radukić, kao i predsjednik Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske Tomica Stojanović.

Na sjednici je istaknuto da je neophodno intenzivirati saradnju i razmjenu informacija i iskustava u radu nadležnih skupštinskih odbora i pokrenuti zajedničke inicijative koje bi dovele do unapređenja mehanizma parlamentarne kontrole trošenja javnih sredstava.

Naglašeno je da je saradnja parlamentarnih odbora i nadležnih rezizorskih službi neophodna radi uspostavljanja svrsishodne, sistematske i efikasne kontrole trošenja javnih budžetskih sredstava.

Predsjednik Državne revizorske institucije Republike Srbije Duško Pejović predstavio je narodnim poslanicima rad i organizaciju ove revizorske institucije, istakavši da je za kontrolu utroška javnih sredstava neophodna efikasna saradnja parlamenata i revizora koji su u obavezi da skupštinskim odborima dostavljaju revizorske izvještaje u skladu sa standardima izvještavanja revizije.

Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić predstavio je organizaciju i rad Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Predstavnici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Republike Srbije i Državne revizorske institucije Republike Srbije stigli su u dvodnevnu posjetu Narodnoj skupštini Republike Srpske.