Održane stručne rasprave o Nacrtu zakona o poreskom postupku i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske

Datum: 
06.02.2020 - 12:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas u prostorijama parlamenta stručne raspave o Nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpske i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić rekla je da je povod za izradu Nacrta zakona o poreskom postupku usklađivanje sa odredbama ostalih zakona, prije svega za elektronsko podnošenje prijava za registraciju poreskih obveznika.

Ona je navela da će to usklađivanje skratiti vrijeme i trošak poreskih obveznika i Poreskoj upravi Republike Srpske ubrzati uvođenje poreskih obveznika u sistem registracije i njihovo praćenje.

Kada je riječ o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Stojičićeva je rekla da je ovaj nacrt najviše izmjena donio kod praćenja rada revizora, bez obzira na to da li rade samostalno ili kao pravna lica.

Prema njenim riječima, novost je da su obavezni da se upišu u registar koji vodi Ministarstvo finansija Republike Srpske i da imaju obavezu osiguranja od profesionalne odgovоrnosti, dok su se ranije osiguravali za svaki pojedinačni izvještaj.

Ona je navela da imaju i obavezu da obavještavaju Ministarstvo finansija o programu rada za narednu godinu, odnosno moraju dostaviti ugovore potpisane za vršenje revizije.

Kada je riječ o radu sertifikovanih računovođa i računovodstvenih tehničara, Stojičićeva je istakla da se Nacrtom ukazalo na potrebu da se ta profesija podigne na viši i kvalitetniji nivo u smislu njihovog rada i nadzora nad njima.

„Za to je zadužena Poreska uprava Republike Srpske, kao i kada je riječ o kontroli izrade finansijskih izvještaja i njihovoj daljnjoj upotrebi u Zakonu o poreskom postupku, gdje se na bazi tih finansijskih izvještaja popunjavaju poreske prijave i dostavljaju Poreskoj upravi koja utvrđuje poresku obavezu“, rekla je Stojičićeva.

Ovi nacrti zakona usvojeni su na 8. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a parlament je zaključkom zadužio Odbor za finansije i budžet da organizuje stručnu raspravu kojoj su prisustvovali narodni poslanici, predstavnici nadležnih institucija Republike Srpske, strukovnih organizacija, udruženja, poslovne zajednice, Saveza sindikata Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, nevladinih organizacija, poslovni subjekti koji se bave poslovima revizije i računovodstvenih usluga.