Okončan prvi dio 5. redovne sjednice: Usvojena Informacija o stanju bezbjednosti, šest zakona i Odluka

Datum: 
13.06.2019 - 12:45

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom dijelu 5. redovne sjednice usvojila Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine.

Poslanici su ovu informaciju razmatrali u zatvorenom dijelu sjednice, a podnio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Ministar Lukač je naglasio da je ovaj dio sjednice bio zatvoren kako bi se spriječila mogućnost da u toku izlaganja i rasprave budu otkrivene činjenice koje bi na bilo koji način mogle da ugroze neku od istraga koja je u toku.

U Informaciji se navodi da se, na osnovu statističkih pokazatelja, te preduzetih operativnih i preventivnih mjera i radnji, u izvještajnom periodu, stanje u oblasti kriminaliteta u Republici Srpskoj može ocijeniti zadovoljavajućim.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas šest zakona i Odluku. Usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske uz usvojene amandmane, Zakon o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske, Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske,  Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske uz amandmane i Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.

Cilj Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske je unapređivanje okruženja za poslovanje u Republici Srpskoj, podsticanje zaposlenosti putem povećanja plata kod privrednih subjekata, privlačenje domaćih i stranih ulaganja, jačanje konkurentnosti privrednih subjekata... Podsticajna sredstva predviđena ovim zakonom dodjeljuju se prirednim subjektima po dva osnova, i to: povećanja plate radnika i podsticanja direktnih ulaganja.

Zakonom o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske službeniku Sudske policije i policajcu u kazneno-popravnim ustanovama sa srednjom i višom stručnom spremom utvrđuje se pravo na dodatnu naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ostvarene u proteklom mjesecu jednako, kao i za policijske službenike zaposlene u Ministarstvu unutašnjih poslova Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko–Rača.

Plan parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača stvara planski osnov za realizaciju straškog cilja Republike Srpske u oblasti drumskog saobraćaja – izgradnju auto-puta u „Posavskom razvojnom pojasu“ (granica Republike Srbije – Bijeljina – Brčko – Modriča – Doboj – Prnjavor – Laktaši – Banja Luka – Prijedor – Novi Grad – granica Republike Hrvatske), što je u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine.

Zakonom o socijalnom stanovanju Republike Srpske uređuje se sistem socijalnog stanovanja, nosioci realizacije socijalnog stanovanja, korisnici prava na socijalno stanovanje, opšti i posebni uslovi, postupak i način dodjele, upravljanje, održavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, zakupnina i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i obezbjeđivanja stambenih jedinica za socijalno stanovanje, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje u Republici Srpskoj.

Zakon o izmjeni Zakona o bankama Republike Srpske donesen je u cilju daljeg podsticanja kreditne aktivnosti koja bi se se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu obezbijeđena kolateralom sa 5% na 15%, a što bi trebalo da doprinese i rastu privatnih i javnih investicija, kao podrška privredi i javnom sektoru.

Na ovaj način doprinijeće se većoj makroekonomskoj stabilnosti Republike Srpske i ostvariti opšte društvene koristi. Donošenje ovog zakona predstavlja jednu od niza mjera za poboljšanje pristupa finansijama, da bi se preduprijedile moguće štetne posljedice nedovoljnih izvora finansiranja za podršku razvojnih investicija. 

Preostale tačke dnevnog reda 5. redovne sjednice:

 1. Prijedlog zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;
 12. Nacrt zakona o ličnom imenu;
 13. Nacrt zakona o trgovini;
 14. Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama;
 15. Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
 16. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;
 18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 19. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 20. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 21. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske;
 22. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
 23. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima;
 24. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 25. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 28. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla;
 29. Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine;
 30. Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 – 2023. godine;
 31. Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godine);
 32. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
 33. Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine;
 34. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;
 35. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;
 36. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;
 37. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu;
 38. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini;
 39. Izbor i imenovanja.