Okončan prvi dio Druge redovne sjednice, usvojeni Program rada parlamenta za 2023. i Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Datum: 
16.03.2023 - 14:15

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Drugoj redovnoj sjednici usvojila Program rada parlamenta za 2023. godinu, Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku.

Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu usvojen je uz prihvaćene amandmane Vlade Republike Srpske i Kluba poslanika SNSD.

Zakonom o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – po hitnom postupku uređuje se vođenje Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, određuju lični podaci koji se upisuju u Registar i način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti, kao i posebne mjere koje se sprovode prema licima pravosnažno osuđenim za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Svrha donošenja Zakona je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo.

Narodna skupština je usvojila Odluku o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske proširene su djelatnosti Fonda, među kojima je odobravanje zajmova.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi intenzivnije podrške privrednim društvima u Republici Srpskoj, s obzirom na postojeće globalne poremećaje na tržištu.

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banja Luka i fondova za 2021. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Druga redovna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u utorak, 21. marta 2023. godine, sa početkom u 10 časova, raspravom o Prijedlogu zakona o gradu Prnjavor – po hitnom postupku.

Preostale tačke dnevnog reda Druge redovne sjednice:

9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

12. Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

13. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2021. godinu;

14. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; 

15. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

16. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; b) Izvještaj o radu za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

17. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu za 2021. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu;

19. Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2023. godinu;

20. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. godine;

21. Poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu;

22. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2021. godinu;

23. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu;

24. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;

25. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2022. godine;

26. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

27. Izbor i imenovanje.