Okončan prvi dio Treće redovne sjednice: Predsjednik Čubrilović predstavio Prijedlog programa rada Narodne skupštine za 2019.

Datum: 
07.03.2019 - 15:00

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović danas je na Trećoj redovnoj sjednici predstavio Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu.

Predsjednik Čubrilović je istakao da je u 2019. godini predviđeno usvajanje ukupno 92 zakonodavne i 53 tematske cjeline.

Predsjednik Čubrilović je naglasio da je Programom rada za 2019. godinu predviđeno usvajanje ukupno 145 akata iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

„Podsjećam Vas da je Narodna skupština već održala dvije redovne i tri posebne sjednice od konstituisanja 10. saziva pri čemu je razmatran značajan broj zakona i drugih materijala u okviru tematskih cjelina. Na tim zasjedanjima usvojeno je ukupno 22 zakona, odnosno 13 tematskih cijelina“, naveo je predsjednik Čubrilović.

Predsjednik Čubrilović je istakao da će Narodna skupština, u skladu sa ustavnim nadležnostima, donositi i druge opšte i pojedinačne akte, a koji nisu sadržani u Programu rada.

Osvrćući se na rezultate rada parlamenta u 2018. godini, predsjednik Čubrilović je podsjetio da je 2018. bila izborna godina i da je Narodna skupština Srpske jedini parlament u BiH koji je u toj godini izabrao rukovodstvo, konstituisao izvršnu vlast i uspješno uspostavio vladajuću većinu u skupštinskim klupama, u okviru zakonskog roka, a što je omogućilo i djelotvoran rad u tekućoj 2019. godini.

„Programom rada za 2018. godinu, bilo je predviđeno usvajanje 79 zakonodavnih cjelina, pri čemu je Narodna skupština usvojila 55, što predstavlja 70% realizacije od programom predviđenog broja. Pored zakonodavnog dijela, programom je bilo predviđeno usvajanje i 62 tematske cjeline, od čega je realizovano njih 23, što je 30%“, naveo je predsjednik Čubrilović

Narodna skupština Republike Srpske je, naglasio je predsjednik Čubrilović, po svim parametrima koji mjere učinak parlamenata u protekloj 2018. godini bila najefikasniji parlament u BiH.

„Takođe, kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske moram istaći da Narodna skupština kao najviše (zakonodavno) tijelo u sistemu vlasti Republike Srpske potvrđuje svoju posvećenost sprovođenju i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovog Aneksa IV u kom je sadržan Ustav Bosne i Hercegovine“, istakao je predsjednik Čubrilović.

Narodna skupština je, dodao je predsjednik Čubrilović, u potpunosti opredijeljena ka očuvanju ustavnosti i zakonitosti, kao i daljoj izgradnji pravnog poretka, kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou BiH.

„U skladu sa odredbama utvrđenim u Dejtonskom mirovnom sporazumu Narodna skupština Republike Srpske će biti istinski posvećena i usmjerena prema svom vitalnom cilju – cilju jačanja specijalnih i paralelnih odnosa sa Republikom Srbijom. U strateškom smislu, opredjeljenje Narodne skupštine Republike Srpske je članstvo u Evropskoj uniji, koje može biti ostvareno samo uz faktičku implementaciju mehanizma koordinacije na nivou Bosne i Hercegovine, i to ne samo zbog zaštite interesa Republike Srpske, nego i zarad iskorištenja uspostavljenih kapaciteta Republike Srpske za implementaciju evropskih standarda. Podsjetiću javnost, da je Republika Srpska u tom pogledu daleko ispred Federacije BiH kao drugog entiteta u Bosni i Hercegovini“, zaključio je predsjednik Čubrilović. 

Prije toga, održan je "Aktuelni čas" u okviru kojeg su narodni poslanici postavljali pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske.

Treća redovna sjednica biće nastavljena u utorak, 12. marta u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda:

 • Prijedlog zakona o igrama na sreću – po hitnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji – po hitnom postupku;
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju - po hitnom postupku;
 • Prijedlog zakona o Gradu Gradiška; 
 • Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 • Nacrt zakona o likvidacionom postupku;
 • Nacrt zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;
 • Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini;
 • Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 • Izbor i imenovanja.