Okončana 12. redovna sjednica Narodne skupštine

Datum: 
06.10.2020 - 20:00

Narodna skupština Republike Srpske okončala je 12. redovnu sjednicu u čijem su prvom nastavku danas poslanici usvojili Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

Narodna skupština primila je k znanju: Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1-31. 12. 2019. godine i  Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantonima Federacije BiH (prema budžetskim jedinicima), sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura.

Poslanici su usvojili Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2019. godine i Informaciju o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019).

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u prvom dijelu 12. redovne sjednice, 24. septembra, šest zakona, četiri nacrta zakona, dvije odluke i osam izvještaja o radu institucija i agencija Srpske.