Okončana 17. sjednica: Usvojeni Izvještaj Ombudsmana za djecu, odluka o usvajanju Nacrta prostornog plana "Klekovača" i odluke o kasarni "Krajiških brigada" i nabavci helikoptera

Datum: 
04.04.2017 - 15:30

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, u drugom dijelu 17. redovne sjednice, usvojili su Izvještaj Ombudsmana za djecu za 2016. godini i Odluku o usvajanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“.

Usvojena je i Odluka o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za realizaciju projekata sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani, kao i Odluka o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za nabavku helikoptera.

Narodna skupština imenovala je članove Komisije za žalbe i Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Za članove Komisije za žalbe izabrani su: Biljana Vasić, predsjednik Komisije, i članovi Danijela Stefanović, Slavica Lukić, Munib Karić i Milena Majstorović.

Za članove Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u ogranima vlasti Republike Srpske izabrani su: Obrenka Slijepčević, predsjednik Komisije, i članovi Vojislav Marković, Dželil Korkut, Nebojša Glamočak, Borislav Grubač, Granedina Dragojević i Gordan Jovanović.

Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila prijedlog Vlade Republike Srpske da za direktora Agencije za bankarstvo bude izabran Srđan Kondić, a za zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Dragan Serdar.

Nisu izabrani članovi Republičke izborne komisije.

Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva pravde Republike Srpske, izabrala je Ljiljanu Grbić za vršioca dužnosti pravobranioca Republike Srpske do izbora pravobranioca Republike Srpske.

Poslanici su u prvom dijelu 17. redovne sjednice Narodne skupštine usvojili Programa rada Narodne skupštine za 2017. godinu, te Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske i Nacrt kodeksa ponašanja narodnih poslanika.  Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o radu tužilaštava RS u 2016. godini.

Usvojeni su  i  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko - meticinskim sredstvima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović zaključio je rad 17. sjednice.