Okončana 24. posebna sjednica: Usvojena Deklaracija o ustavnim principima i četiri informacije o prenosu nadležnosti sa zaključcima

Datum: 
10.12.2021 - 20:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras Deklaraciju o ustavnim principima, te četiri informacije o prenosu nadležnosti sa zaključcima.

Usvojena je Informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

            Usvojeni su sljedeći zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti  sa Republike Srpske na nivo BiH:

1.         Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

2.         Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

3.         Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.

4.         Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Zaključci su usvojeni na prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.  

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

Usvojeni su sljedeći zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja:

1.         Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

2.         Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-1005/03, od 30. oktobra 2003. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 95/03), dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike (član 68. stav 3. tačka 7. Ustava Republike Srpske) prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

3.         Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-1005/03, od 30. oktobra 2003. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 95/03), dala Vladi Republike Srpske da može zaključiti Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

4.         Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, koji su dana 5. decembra 2003. godine, u prisustvu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potpisali premijeri entitetskih Vlada.

5.         Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakon o akcizama Republike Srpske.

6.         Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske.

7.         Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Zaključci su usvojeni na prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju o pravosudnim institucijama BiH.  

Usvojeni su sljedeći zaključci u vezi sa Informacijom o pravosudnim institucijama BiH:

    Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o pravosudnim institucijama BiH .

    Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, broj 01-165/04, od 25. februara 2004. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/04), dala Vladi Republike Srpske za potpisivanje Sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

    Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji su dana 11. marta 2004. godine potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH.

    Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

    Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

    Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Zaključci su usvojeni na prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Informaciju  o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

Usvojeni su sljedeći zaključci u  vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti:

1.         Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

2.         Narodna skupština Republike Srpske povlači saglasnost na Odluku, broj 01-511/05 od 30. avgusta 2005. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 82/05) i Odluku o davanju ovlašćenja Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom Federacije BiH, broj 01-824/05 od 28. 12. 2005. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 117/05).  

3.         Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da povuče saglasnost na Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan sa Vladom Federacije BiH.  

4.         Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

5.         Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

6.         Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Zaključci su usvojeni na prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.

                  Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Deklaraciju o ustavnim principima u kojoj se, između ostalog, navodi da su svi zakoni koje je nametao visoki predstavnik neustavni, jer nisu doneseni po predviđenoj proceduri od strane Parlamentarne skupštine.         

             Deklaracija je usvojena na prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.

Na sjednici su se poslanicima obratili srpski član Predsjedništva BiH Miloradi Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i lideri svih parlamentarnih političkih partija sa sjedištem u Srpskoj.