Okončana 9. posebna sjednica, usvojeni Zaključci u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine

Datum: 
24.12.2019 - 00:45

Narodna skupština Republike Srpske na 9. posebnoj sjednici sa 52 glasa za i tri protiv usvojila je Zaključke u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45. vanrednoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. novembra 2019. godine – prijedlog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

Usvojeni su Zaključci klubova poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS), Socijalističke partije (SP), Demokratskog saveza – DEMOS, Narodnog demokratskog pokreta (NDP) i Ujedinjene Srpske (US).

Zaključci:

  1. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i primila k znanju Informaciju o dokumentu „Program reformi BiH“.
  2. Narodna skupština Republike Srpske prihvata opredjeljenje iz „Programa reformi BiH“  da taj program ne prejudicira odluku o članstvu, to jest da se ne može unaprijed odlučivati o članstvu u NATO-u čime se prekida dosadašnji kontinuitet opredjeljenosti BiH za punopravno članstvo.
  3. Narodna skupština Republike Srpske smatra da dokument „Program reformi BiH“ ni po čemu nije raniji tekst  „Godišnji nacionalni program“ takozvani ANP,  jer se tako ne zove i ne može poslužiti kao osnov za aktiviranje bilo kakvih procesa osim saradnje i partnerstva sa NATO-om. Odbacuje se bilo kakvo drugo tumačenje i tretiranje ovog dokumenta. Narodna skupština smatra da je „Program reformi BiH“ u okvirima Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.  
  4. „Program reformi BiH“ opredjeljuje saradnju sa NATO-om u domenu reformi i kao  dokument ne određuje članstvo BiH u tom savezu. Odluka o eventualnom  članstvu  može se donijeti u skladu sa ustavnim sistemom BiH, u kome Republika Srpska ima mehanizme da provede svoje stavove putem Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, odnosno  konačnom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.  Narodna skupština smatra da u svakom eventualnom odlučivanju u Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini, predstavnici Srba iz Republike Srpske moraju da uvaže stavove ove Narodne skupštine, i referendum naroda u Republici Srpskoj, te da u procesu odlučivanja bez oklijevanja upotrebe mehanizme  zaštite prava i interesa Republike Srpske.
  5. Narodna skupština Republike Srpske potvrđujući svoju Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti od 18. oktobra 2017. godine, podsjeća na obavezu svih organa i institucija Republike Srpske kao i svih predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama i forumima, na provođenje te Rezolucije.
  6. Narodna skupština Republike Srpske ponovo iskazuje opredjeljenje da se o eventualnom članstvu u vojnim savezima građani Republike Srpske izjasne na referendumu, što predviđa i Rezolucija Parlamentarne skupštine BiH (Službeni glasnik BiH 25/08) u kojoj se kaže da „eventualni poziv za članstvo u NATO-u zahtijeva svesrdnu podršku građana“.
  7. Narodna skupština Republike Srpske podržava saradnju sa zemljama regiona u ekonomskim oblastima i od značaja za evropske integracije,  kao i sa organizacijama i savezima u borbi protiv terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala.
  8. Narodna skupština Republike Srpske sugeriše organima i insitucijama BiH da ostvare saradnju sa drugim vojnim savezima na istim principima na kojima je ostvarena saradnja sa NATO savezom.