Okončana Deseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
09.07.2024 - 21:00

Deseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske okončana je večeras, 9. jula 2024. godine.

U Danu za glasanje narodni poslanici su usvojili Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2023. godine.

Narodna skupština Republike Srpske primila je k znanju Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine – Analiza realizacije preporuka ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Usvojena je Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora, kao i Odluka o proglašenju Crkve Svetog arhanđela Mihaila Manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici spomenikom kulture – nepokretnim kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, izabrala je Jelenu Majkić, diplomiranog ekonomistu iz Banjaluke, za člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske iz reda srpskog naroda.

Narodna skupština razriješila je Zorana Sorajića funkcije zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika Trebinje, zaključno sa 21. junom 2024. godine.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić okončao je rad Desete redovne sjednice.