Okončana Druga redovna sjednica, Treća redovna sjednica počinje u četvrtak u 10 časova

Datum: 
06.03.2019 - 22:00

Narodna skupština Republike Srpske u drugom nastavku Druge redovne sjednice usvojila je više izvještaja o radu republičkih organizacija i institucija i primila k znanju Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine, kao i Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Poslanici su usvojili Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine i dali saglasnost na Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. Godinu.

Usvojeni su i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu, Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2017. godinu, Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2017. godinu i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine.

Prihvaćena je Informacija o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Republike Srpske i usvojena Odluka o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom“ Banja Luka i Odluka o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Janjske otoke“ po skraćenom postupku.

Narodna skupština usvojila je Zaključak u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, građanska incijativa.

Usvojeni su i Zaključci klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a, DEMOS-a i Ujedinjene Srpske. Ovim Zaključcima Narodna skupština obavezuje Vladu Republike Srpske da u Budžetu za 2020. godinu, u skladu sa mogućnostima, planira sredstva za obezbjeđenje besplatnih udžbenika za socijalno osjetljive kategorije koji pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj i predlaže Vladi da u narednom periodu izradi zakon o besplatnim udžbenicima.

Ministarka Srebrenka Golić izabrana je za potpredsjednicu Vlade Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, a ministar Anton Kasipović za potpredsjednika Vlade iz reda hrvatskog naroda.

Poslanici su izabrali tri spoljnja člana Odbora za Donju Gradinu: Miladina Dragičevića, Nataliju Trivić i Tanju Tuleković.

Za spoljne članove Odbora za boračko invalidsku zaštitu Narodne skupštine izabrani su Nedeljko Mitrović i Milomir Savčić.

Za spoljne članove Radnog tijela Narodne skupštine koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodijelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu izabrani su Dragan Milošević i Nevenka Luburić.

Radovan Vuković izabran je za predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, a izabrano je i više članova skupštinskih radnih tijela.

U četvrtak, 7. marta, u 9.45 časova biće održana sjednica Kolegijuma Narodne skupštine, a Treća redovna sjednica trebalo bi da počne u 10 časova.

Za Treću redovnu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:  

 1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;     
 2. Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju - po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o Gradu Gradiška; 
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;
 6. Nacrt zakona o likvidacionom postupku;
 7. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit;
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;
 12. Specijalni izvještaj Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini;
 13. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;
 14. Izbor i imenovanja.