Okončana rasprava o svim tačkama dnevnog reda, Dan za glasanje u četrvrtak u 10 časova

Datum: 
01.07.2020 - 20:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u drugom dijelu 10. redovne sjednice, okončala raspravu po svim tačkama dnevnog reda, a „Dan za glasanje“ je sutra (četvrtak) u 10 časova.   

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas  Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine, te  Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu,  Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine.  Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2019. godinu,  Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja i Informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla obrazlažući Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu  da su prihodi i primici planirani budžetom u 2019. godini ostvareni u iznosu od 3,313 milijardi KM, što predstavlja 100 odsto u odnosu na rebalans budžeta, te da su izvršene sve budžetske obaveze.

"Budžetski prihodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2,846 milijardi KM, što predstavlja 100 odsto u odnosu na rebalansom budžeta planirani iznos, a njihovu strukturu čine prihodi od direktnih poreza u iznosu od 1,292 milijarde KM", rekla je Vidovićeva.

Okončana je rasprava i o Nacrtu zakona o faktoringu. Obrazlažući ovaj nacrt zakona ministar finansija Zora Vidović rekla je da je njegov cilj povećanje naplate potraživanja i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija i konkurentnosti.

"Ovaj zakon predstavlja novinu u pravnom sistemu Republike i njegovo donošenje bi trebalo da doprinese povećanju naplate potraživanja, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija i konkurentnosti uz istovremeno smanjenje zaduženosti privrednih subjekata, te jačanje konkurencije u finansijskom sektoru, kao i snižavanje cijene kapitala", rekla je ona.

Poslanici su danas razmotrili i Nacrt zakona o upravnoj inspekciji i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, umjesto dugotrajnog zatvora, predviđena kazna doživotnog zatvora.

"Kazna doživotnog zatvora propisuje se za krivična djela teško ubistvo, obljuba djeteta mlađeg od 15 godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske i najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica", rekao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

On je dodao da se kazna doživotnog zatvora propisuje i za terorizam, uzimanje talaca, ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac oteto lice s umišljajem ubio, te izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja.

Narodna skupština razmotrila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

U utorak poslanici su okončali raspravu o Prijedlogu Poslovnika Narodne skupštine. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da novi Poslovnik nije usmjeren ni protiv koga, već da se donosi kako bi parlament postao efikasniji uz učešće i saradnju svih poslanika.

On je, tokom poslaničke rasprave u Narodnoj skupštini o Prijedlogu poslovnika Narodne skupštine Srpske, naveo da će demokratska procedura biti sprovođena i kada je riječ o njegovom definisanju, te da svi poslanici i poslanički klubovi imaju priliku da parlamentarnom raspravom i predlaganjem amandmana djeluju na konačnu verziju tog dokumenta.

Poslanici su u utorak razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, a u ponedjeljak uveče okončali su raspavu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da su odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda.  

Kada je riječ o upravljanju otpadnim plastičnim kesama za nošenje, uvedene su odredbe da je trgovac obavezan da plastične kese naplaćuje na prodajnom mjestu robe ili proizvoda, čime se želi smanjiti pritisak na životnu sredinu.

Poslanici su u ponedjeljak razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama i  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kojim se uređuje namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je  da su razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi.   

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da predložene izmjene i dopune Zakona o šumama imaju za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća "Šume Srpske", definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.
Pašalić je podsjetio da je Savez opština i gradova u dosadašnjem periodu insistirao na izmjenama zakona koje su se odnosile na način utroška sredstava koje Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" uplaćuju jedinicama lokalne samouprave na ime korišćenja šumskih resursa, što je izmjenama i dopunama prihvaćeno.