Osma posebna sjednica Narodne skupštine počinje u ponedjeljak, 16. decembra, u 12.00 časova

Datum: 
09.12.2019 - 14:45

Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će 8. posebna sjednica parlamenta započeti u ponedjeljak, 16. decembra u 12 časova.

Kolegijum je, na prijedlog Vlade Republike Srpske, usvojio Prijedlog dnevnog reda na kojem se nalazi sedam tačaka.

Prijedelog dnevnog reda 8. posebne sjednice:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina, po hitnom postupku;

2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, po hitnom postupku; 

5. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2020. godini

6. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u 2020. godini;

7. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2020. godinu.