Parlamentarni forum usvojio Zajedničku izjavu o bržem putu za članstvo u Evropskoj uniji

Datum: 
22.02.2021 - 15:30

Parlamentarni forum za evropske integracije Bosne i Hercegovine, čiji domaćin je danas bila Narodna skupština Republike Srpske, usvojio je  Zajedničku izjavu kojom je pozvao na intenziviranje aktivnosti nadležnih institucija u BiH s ciljem što skorije realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao preduslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Uniji.

S tim u vezi, Parlamentarni forum, je pozdravio dosadašnje ostvarene rezultate na izradi sveobuhvatnog nacionalnog programa integrisanja, kao i funkcionisanje mehanizma koordinacije, odnosno zajednički rad i trud svih nivoa vlasti u zemlji na realizaciji zadanih ciljeva.

U Zajedničkoj izjavi pozdravljen je  aktivan angažman Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u BiH na ohrabrivanju i podsticanju vlasti na svim nivoima u zemlji u realizaciji zadanih ciljeva u kontekstu procesa evropskih integracija.

Učesnici foruma pozdravili su i inicijativu Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske da u saradnji sa Parlamentom FBiH, a uz podršku Misije OEBS-a u BiH,  nastave sa organizovanjem serije okruglih stolova ili konferencija na temu borbe protiv govora mržnje na međuvjerskoj i međuetničkoj osnovi u opštinama i gradovima u neposrednoj blizini međuentitetske linije razgraničenja ili drugdje gdje je registrovano postojanje takvih slučajeva.

„Svjesni potrebe jačanja uloge parlamenata u procesu evropskih integracija BiH, a imajući u vidu nedovoljno praktikovanje nadzorne uloge istih nad organima izvršne vlasti, pozivamo sve članove parlamenata u BiH na svim nivoima da se intenzivnije angažuju u nadzoru implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“, navodi se u Zajedničkoj izjavi.

Imajući u vidu potrebu jačanja stručnih kapaciteta parlamentaraca, a posebno parlamentarnog osoblja u procesu evropskih integracija, učesnici Parlamentarnog foruma pozdravili su značaj Tvining projekta „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“, čija je implementacija u parlamentima u  toku.

Parlamentarni forum u Zajedničkoj izjavi pozvao je na intenziviranje aktivnosti s ciljem što uspješnije realizacije predpristupnih fondova EU.

„U tom smislu, posebno naglašavamo važnost kandidovanja što većeg broja projekata koji se odnose na prekograničnu saradnju, čime se osim konkretnih benefita za strane učesnice u projektima, u širem smislu takođe poboljšava i regionalna saradnja u regionu Zapadnog Balkana, koja svakako predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za mjerenje učinka zemlje u procesu evropskih integracija“, navodi se u Izjavi.

Svi odbori/komisije koji se bave evropskim integracijama pozvani su da za svaku narednu sjednicu dostave pisanu informaciju o svom radu, a podržana je  mogućnost da sjednicama Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje prisustvuju članovi Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH u svojstvu gosta.

U Zajedničkoj izjavi pozdravljen je značaj izdavanja Biltena o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini, i s tim u vezi upućena podrška Narodnoj skupštini Republike Srpske kao domaćinu u izradi četvrtog po redu Biltena.  

Na Parlamentarnom forumu su učestvovali šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU za BiH NJ.E. ambasador Johan Satler,  članovi odbora/komisija za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamentarne skupštine BiH,  Predstavničkog i Doma naroda parlamenta FBiH, Parlamenta Brčko Distrikta i predstavnici kantonalnih skupština.     

Obraćajući se prisutnima na početku skupa, u okviru tačke dnevnog reda koja se odnosila na novu metodologiju politike proširenja EU i prezentovanja ključnih stavki iz novog Izvještaja o napretku, ambasador Satler je rekao da što se tiče EU Bosna i Hercegovina nema prepreka na evropskom putu.

Ambasador Satler, obraćajući se učesnicima 11. Parlamentarnog foruma u Banjaluci, kazao je da p rvi korak jeste zahtjev za kandidatski status, ali se moraju ispuniti uslovi. Кako je dodao ključni uslovi su vladavina prava, demokratija i funkcionalnost.

Satler je rekao da se očekuje usvajanje tri ključna zakona, koji su preuslov za drugu tranšu makrofinansijske pomoći EU, a to su: zakon o sukobu interesa, zakon o javnim nabavkama i zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

On je dodao da su pitanja na kojima inistira EU i pitanje reforme javne uprave i socioekonomske reforme.

Naglasio je da je godina pred nama prva godina za otvaranje težih pitanja, kao što je reforma izbornog zakona i ustavne promjene i dodao da su sve zemlje  na putu kao EU morale da prilagode i izmjene neke odredbe svojih ustava.

Igor Crnadak, predsjedavajući današnjeg Parlamentarnog foruma i predsjednik Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se EU fokusirala na proces evropskih integracija BiH.

On je istakao da BiH nije mnogo uradila kada je riječ o 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

„Pred BiH su koraci koji se tiču vladavine prava, borbe protiv korupcije i povećanje stepena povjeranja u pravosuđe.  Ova godina je godina šanse da BiH krene naprijed na svom evropskom putu“, rekao je on.

Nikola Lovrinović, predsjednik Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH, izrazio je zadovoljstvo što se svi učesnici Parlamentarnog foruma slažu da je članstvo u EU najveći benefit za sve građane i naglasio važnost jačanja uloge parlamenata u tom procesu.

Predstavnici parlamentarnih odbora/komisija za evropske integracije potom su govorili o aktivnostima u svojim parlamentima u periodu između dva sastanka Foruma.

Učesnicima Foruma obratio se i rukovodilac Tvinig projekta u BiH (kojeg finansira EU) Zoltan Horvat koji je rekao da je nedavno usvojen plan prioriteta za sve parlamente u BiH kako bi se ojačali njihovi kapaciteti na putu evropskih integracija.  Ovaj plan, kako je rekao, obuhvata aktivnosti nadzora rada vlada, usklađivanje zakonodavstva, informisanje javnosti, jačanje diplomatskih aktivnosti i koordinacije, a glavni cilj plana prioriteta je jačanje uloge parlamentarnih odbora/komisija za evropske integracije.

Zaključeno je da bi sljedeći sastanak Parlamentarnog foruma za evropske integracije trebao biti održan u Brčkom do kraja maja.