POČEO PROCES AKREDITOVANjA MEDIJA ZA 2020. GODINU

Datum: 
03.12.2019 - 17:00

Proces akreditovanja za 2020. godinu novinara, snimatelja i tehničkog osoblja koje za potrebe Vaših medijskih kuća  prate rad i aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske počinje od 2. decembra 2019.

Akreditacije za 2019. godinu biće važeće do 1. februara 2020. godine.

Zahtjev za izdavanje godišnjih akreditacija može se preuzeti na sajtu Narodne skupštine, a popunjen je potrebno poslati na adresu info@narodnaskupstinars.net  Molimo vas da uz popunjen zahtjev Odsjeku dostavite i  fotografiju.

Zahtjeve za akreditovanje zaprimaćemo do 15. januara 2020. godine kako bi svi akreditovani novinari godišnje akreditacije mogli da preuzumu do zakonskog roka - 1. februara.

Obaveze i način akreditovanja za praćenje rada Narodne skupštine, propisani su Pravilnikom o javnosti rada Narodne skupštine.

Član 15.
(1) Predstavnici sredstava javnog informisanja prate skupštinska zasjedanja, kao i ostale parlamentarne aktivnosti uz prethodno izdatu godišnju/dnevnu akreditaciju.
(2) Predstavnici sredstava informisanja mogu se opredijeliti da rad Skupštine prate godišnje ili povremeno i za tu namjenu mogu se obratiti Odsjeku za odnose s javnošću za dobijanje godišnje ili dnevne akreditacije.

Član 16.
(1) Odsjek za odnose s javnošću početkom svake godine obavještava redakcije domaćih sredstava informisanja o postupku izdavanja godišnjih akreditacija koje važe od 1. februara tekuće do 1. februara naredne godine.
(2)Svi zahtjevi za akreditacije se podnose Odsjeku za odnose s javnošću.
(3)Svaka medijska kuća može podnijeti zahtjev za lica koja će za njene potrebe izvještavati iz Skupštine za period iz stava (1) ovog člana.
(4) Zahtjev za praćenje rada Skupštine može se podnijeti i za dobijanje dnevne akreditacije.
(5) U zahtjevu za izdavanje akreditacije navodi se: naziv medijske kuće (sredstva informisanja), ime i prezime novinara, snimatelja, tehničara, fotoreportera, broj i mjesto izdavanja lične karte, broj mobilnog telefona.
(6) Na osnovu podnesenog zahtjeva novinarima se izdaje akreditacija na kojoj se nalazi ime i prezime novinara, naziv medija i oznaka „novinar“.
(7) Na način iz prethodnog stava akreditacija se izdaje i snimateljima, fotoreporterima i tehničkim licima elektronskih i drugih medija.
(8) Stranim novinarima akreditacije izdaje Odsjek za odnose s javnošću po pribavljenom mišljenju generalnog sekretara Skupštine.
(9) Novinari, fotoreporteri, snimatelji i tehnička lica koji nisu registrovani na ovaj način mogu uz pisanu najavu njihovog uredništva dobiti dnevnu  akreditaciju.
(10) Slobodni novinari mogu takođe podnijeti zahtjev Odsjeku za odnose s javnošću za dobijanje akreditacije.

Član 17.
(1) Akreditovani novinari dobijaju odgovarajuću identifikacionu karticu „PRESS“ od radnika obezbjeđenja Službe Skupštine.
(2) Novinari su dužni da tokom boravka u zgradi Skupštine nose identifikacionu karticu na vidljivom mjestu.
(3) Po prestanku osnova za korišćenje akreditacije, korisnik je dužan akreditaciju vratiti Odsjeku za odnose s javnošću.
(4) Gubitak identifikacione kartice odmah se prijavljuje radniku obezbjeđenja.

Član 18.
(1) Novinar, fotoreporter, snimatelj ili tehničko lice koji mijenja redakciju ili mu prestaje rad, dužan je Odsjeku za odnose s javnošću vratiti akreditacionu karticu.
(2) Redakcija je dužna obavjestiti Odsjek za odnose s javnošću o svakoj promjeni statusa novinara u redakciji.