Poslanici apsolvirali 19 tačaka Dnevnog reda, nastavak sjednice u četvrtak u 10 časova

Datum: 
03.07.2019 - 20:00

Narodna skupština Republike Srpske večeras je apsolvirala 19. tačku dnevnog reda 5. redovne sjednice - Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018. godine, poslije čega je uslijedila skupštinska pauza do sutra (četvrtak) do 10 časova.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su jutros, drugog dana drugog nastavka 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović je, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovaj nacrt zakona, rekla da su osnovni razlozi za donošenje izmjena usklađivanje sa Odlukom Ustavnog suda Srpske od 24. februara 2016. godine kojom su pojedine odredbe Zakona o stvarnim pravima utvrđene kao neustavne.

"Zato će, između ostalog, biti utvrđeni nosioci prava upravljanja, korišćenja ili raspolaganja na nepokretnostima u društvenoj, odnosno državnoj svojini", navela je Predragovićeva.
Nacrtom ovog zakona uređuje i status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima, i to na način da se upis te svojine pretvara u pravo svojine Srpske.

 Poslanici su razmotrili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima, kojim se propisuje da putarinu ne plaćaju vozila ministarstava unutrašnjih poslova u BiH i specijalna vozila namijenjena za prevoz bolesnih ili povrijeđenih lica.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da je Zakon o javnim putevima donesen 2013. godine, a tokom njegove primjene mijenjale su se okolnosti u kojima je sprovođen i propisi kojima se uređuje bezbjednost saobraćaja, te je neophodno usklađivanje.

"Izgradnjom i puštanjem u upotrebu auto-puta, iznalaženjem drugih modela finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja putne infrastrukture kao što su koncesija, javno-privatno partnerstvo, te naplatom putarine na auto-putu, ukazala se i potreba za izmjenom i dopunom ovog zakonskog rješenja", istakao je Trninić, obrazlažući u Narodnoj skupštini ovo zakonsko rješenje.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je u prijepodnevnom dijelu sjednice i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima kojim se stvaraju uslovi za jasnije definisanje uslova i načina izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja, te potpunije i preciznije definišu pojedine njegove odredbe radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da se predloženim izmjenama stvara pozitivan ambijent za buduće investitore u oblasti geologije.

Poslanici su razmotrili i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Obrazlažući ovo zakonsko riješenje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović u uvodnoj riječi je rekao da je cilj ovog zakonskog akta dobijanje preciznih podataka o ponudi radne snage na tržištu rada u Republici Srpskoj.

"Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona jeste dobijanje preciznih podataka o ponudi radne snage na tržištu rada Republike Srpske, budući da su se od stupanja na snagu važećeg zakona desile značajne izmjene u obimu i strukturi nezaposlenih lica. Strategija zapošljavanja Republike Srpske, kao jedan od operativnih ciljeva, definiše neophodnost postojanja preciznih podataka o ponudi radne snage", rekao je Milunović.

On je naglasio da je neophodno razdvajanje ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica, a s ciljem dobijanja preciznih podataka o ponudi radne snage na tržištu rada. 

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju čiji je cilj sadržan u potrebi razdvajanja ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje od statusa nezaposlenog lica, odnosno da se pravo na zdravstveno osiguranje ne može vezati za status prijave na Zavod za zapošljavanje Srpske.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju uređen je sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, način ostvarivanja prava i načela privatnog zdravstvenog osiguranja. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćeni su svi građani Srpske i druga lica, u skladu sa zakonom.

Okončana je rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla i Nacrt strategije za borbu protiv sajber kriminaliteta u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine.

Poslijepodnevni dio sjednice nastavljen je razmatranjem Nacrta strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Srpskoj za period 2019-2023. godine, a potom je razmotren Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj za period 2019-2023. godine.

Narodna skupština je raspravljala o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu koji je izložila ministar finansija Zora Vidović.

Ona je rekla da su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2018. godini u Republici Srpskoj ostvareni su u iznosu od 2,784 miliona KM, što je ostvarenje od 100 odsto u odnosu na rebalansom budžeta planirani iznos .

„Prihodi od direktnih poreza, koje Srpska prikuplja posredstvom vlastitih računa, ostvareni u iznosu od 1,268.8 miliona KM, što je 100 odsto u odnosu na plan za 2018. godinu.  Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,299. miliona KM što je 100 odsto u odnosu na plan za 2018. godinu. Neporeski prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 208.7 miliona KM, što je 105 odsto u odnosu na plan za navedenu godinu", rekla je ministarka Vidović.

Poslanici su juče, prvog dana zasjedanja u drugom nastavku 5. redovne sjednice, okončali raspravu o osam nacrta zakona.

Preostale tačke Dnevnog reda drugog nastavka 5. redovne sjednice: 

 Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2018. godinu;
Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2018. godinu;
Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2018. – 31.12.2018. godine;
Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2018. godinu;
Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013 – 2022. godina u 2018. godini;
Izbor i imenovanja.