Potpredsjednik Šulić sa polaznicima Škole lokalne demokratije

Datum: 
15.10.2020 - 13:00

Potredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić danas je u Banjaluci, u okviru "Dana otvorenih vrata", ugostio 31 polaznika Škole lokalne demokratije 2020 - Udruženja građana "Gradiška incijativa – GRIN".

On je rekao da je želja rukovodsta Narodne skuštine da upozna mlade širom Srpske i BiH o načinu rada parlamenta, kao najvišeg zakonodavnog organa Republike Srpske.

„Želimo da upoznamo mlade ljude koje su nadležnosti i na koji način radi Narodna skupština Republike Srpske. Radi se o mladim ljudima koji završavaju srednje škole ili su prva ili druga godina fakulteta od kojih će mnogi na ovim izborima ostvariti prvi put svoje biračko pravo“, rekao je Šulić.

Predsjednik Skupštine Udruženja građana "Gradiška incijativa – GRIN" Branko Straživuk istakao je da je cilj ove edukacije da se mladi više zainteresuju za aktivizam i politiku, te za odluke koje se donose u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Grin" je organizacija mladih osnovana s ciljem animacije i podsticaja njihovog aktivnog uključivanja u društvene procese.

Jedan od projekata koje trenutno sprovodi je Škola lokalne demokratije 2020, koja se sastoji od deset radionica.