Potpredsjednik Petković razgovarao sa predstavnicima Fondacije „Udružene žene“ o Nacrtu porodičnog zakona

Datum: 
21.06.2022 - 17:15

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković razgovarao je danas u prostorijama parlamenta sa predstavnicima Fondacije „Udružene žene“ o Nacrtu porodičnog zakona koji je uvršten na dnevni red 22. redovne sjednice Narodne skupštine.

Potpredsjednik Petković i predstavnici Fondacije „Udružene žene“, nakon sastanka, izjavili su novinarima da su saglasni da je značajno što će najviša zakonodavna institucija Republike Srpske razmatrati Nacrt porodičnog zakona, kojim se, kako su naveli, na potpuno drugačiji način regulišu postupak mirenja i zajedničko starateljstvo.

„Kvalitetna je sugestija predstavnika Fondacije da, ukoliko je došlo do porodičnog nasilja, zakonski ne bude propisano ročište mirenja u centru za socijalni rad“, rekao je Petković.

On smatra da sudovi treba da formiraju posebna porodična odjeljenja koja bi se bavila ovim problemima.

Izvršni direktor Fondacije Gorica Ivić kaže da je ovo udruženje uputilo inicijativu za izmjenu u ovom nacrtu zakonu kako bi kvalitetnije bio uređen postupak mirenja u bračnim zajednicama u kojima se dešavalo porodično nasilje.

„Zahtijevamo da se u situacijama kada se dogodilo porodični nasilje te okolnosti uzmu u razmatranje, odnosno da organi starateljstva ne zakazuju ročišta mirenja. Ovim želimo da podržimo žrtve nasilja“, rekla je Ivićeva.