Predsjedništvo parlamenta prihvatilo Informaciju o obilježavanju 30 godina Narodne skupštine

Datum: 
27.12.2021 - 13:30

Predsjedništvo Narodne skupštine Republike Srpske prihvatilo je danas Informaciju o realizaciji aktivnosti obilježavanja 30 godina rada Narodne skupštine i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Službe Narodne skupštine.

U skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru, svi budžetski korisnici bili su obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole - FUК. S obzirom na to da je Služba Narodne skupštine uspostavila FUК, bilo je neophodno izmijeniti, odnosno  dopuniti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Službe. Ovom izmjenom nije predviđeno povećanje broja zaposlenih, nego su unutar unutrašnjih organizacionih jedinica izvršene preraspodjele zaposlenih.

Radi prilagođavanja sistemu FUК dosadašnji naziv Odsjeka za finansijske poslove mijenja i glasi Odsjek za budžetske i finansijsko-računovodstvene poslove.

Takođe se uspostavlja nova organizaciona jedinica - Odsjek za dokumentacione i istraživačke poslove kako bi se u Narodnoj skupštini, u skladu sa tvining projektom EU, mogao realizovati prelazak na e-parlament.

Predsjediništvo se složilo da potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić pripremi projekat o obavljanju studentske prakse u parlamentu.

Sjednici Predsjedništva prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, potpredsjednici Željka Stojičić, Milan Petković i Denis Šulić, te generalni sekratar Nebojša Zgonjanin.