Predsjednik Čubrilović potpisao Izjavu parlamentarnih delegacija jugoistočne Evrope i Višegradske grupe o evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope

Datum: 
24.09.2021 - 14:15

Dostavljamo Vam Izjavu o evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope parlamentarnih delegacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Višegradske grupe koju je danas u Budimpešti potpisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

„Predsjednici parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i Višegradske grupe ovim potvrđuju svoju posvećenost proširenju Evropske unije i ubrzanju procesa evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope. Tokom sastanka u Budimpešti svi smo se složili oko sljedećeg:

Ističemo pravo svih nacionalnih parlamenata sa izgledima za pristupanje EU da konstruktivno doprinesu dijalogu o budućnosti Evrope.

Pozivamo zemlje jugoistočne Evrope da se takođe uključe u debatu o budućnosti Evrope, izraze svoje stavove i učestvuju u događajima Кonferencije o budućnosti Evrope. U tom kontekstu, pozdravljamo neformalni non-paper o ovoj temi koji su zajedno pripremile, na inicijativu mađarske vlade, Višegradska grupa i Austrija u maju 2021.

Naglašavamo  da EU mora zadržati svoju otvorenost prema integracijama i treba ponuditi vjerodostojnu perspektivu članstva u jugoistočnoj Evropi.

Pozivamo sve države članice EU da nastoje ubrzati proširenje EU i da povrate kredibilitet procesa pristupanja. Usporavanje procesa imalo bi ozbiljne geopolitičke, bezbjednosne i ekonomske posljedice po Evropsku uniju i njenu globalnu ulogu. Mi pridajemo posebnu važnost parlamentima u podržavanju proširenja.

Pozivamo na otvaranje i nastavak pristupnih pregovora bez daljeg odlaganja, kao i na novu rundu proširenja do kraja trenutnog mandata Evropske komisije, ili barem na okončanje pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima koji to zaslužuju, uz obavezu da nastavi proces proširenja i nakon toga.

Tražimo da se ne štede napori i da se iskoriste svi alati nove metodologije pristupnog procesa dogovorene u martu 2020. godine za postizanje svog ključnog cilja: dinamičniji, vjerodostojniji i predvidljiviji pristupni proces. Smatramo da je to ključno za očuvanje posvećenosti građana Jugoistočne Evrope EU.

Pozdravljamo posvećenost partnera iz jugoistočne Evrope pregovaračkom rješavanju otvorenih pitanja, jačanju međusobnih odnosa i mirnom rješavanju sporova, kao i većoj saradnji u rješavanju regionalnih pitanja vezanih za životnu sredinu i klimu.

Podržavamo težnje partnera u regionu da prodube i prošire regionalnu saradnju, poboljšaju koordinaciju i razmjenu iskustava među njima, i ojačaju međuljudske kontakte, koje je Višegradska grupa dugo pružala, i nastaviće da pruža pomoć kroz programe izgradnje kapaciteta koje finansira EU, u oblasti djelovanja parlamenata, grantove i stipendije preko Međunarodnog fonda Višegradske grupe, kao i znanje i tehničku podršku Fondu za Zapadni Balkan.

Pozivamo na veću solidarnost i brzu podršku jugoistočnoj Evropi u suočavanju sa pandemijom SARS КOVID-19. Zdravlje građana, zdrav oporavak ekonomija i zdrava demokratija u jugoistočnoj Evropi trebali bi biti u fokusu institucija EU.

Podržavamo princip «vlastitih zasluga» i za kandidate i za potencijalne kandidate. Istovremeno podržavamo dosljednost procesa i nediskriminatoran pristup primjenom istih kriterijuma i pravila za kandidate, bez obzira na vrijeme pristupnog procesa.

Obavijestićemo naše nacionalne parlamente i vlade naših zemalja o ovoj Izjavi u cilju koordinacije vladine i parlamentarne saradnje u zemljama Višegrada i jugoistočne Evrope.

Pozivamo predsednika Narodne skupštine Mađarske, koja trenutno vodi parlamentarnu saradnju Višegradske grupe, da ovu izjavu pošalje nacionalnim parlamentima Evropske unije i čelnicima institucija Evropske unije“.