Predsjednik Čubrilović sa rumunskim ambasadorom o spornoj odluci Ustavnog suda BiH o Zakonu o šumama

Datum: 
05.10.2021 - 13:30

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa Antonom Pakurecuom, ambasadorom Rumunije u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Čubrilović je informisao ambasadora Pakurecua o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Čubrilović je istakao neslaganje sa spornom odlukom Ustavnog suda BiH u vezi sa Zakonom o šumama Republike Srpske i dodao da je Ustavni sud BiH, u kome i dalje odlučuju strane sudije, i ovaj put pokazao da donosi političke, a ne ustavnopravne odluke, koje su usmjerene protiv interesa Republike Srpske.

Predsjednik Čubrilović je naglasio da Republika Srpska dosljedno poštuje zaključke Narodne skupštine i smatra da Кristian Šmit nije izabran na funkciju visokog predstavnika u BiH u skladu sa propisanim procedurama.

S obzirom na tradicionalno prijateljske odnose između rumunskog i srpskog naroda, istaknuta je želja za unapređenjem međusobnih odnosa, naročito u oblasti privrede te saradnji obrazovnih institucija iz Rumunije i Republike Srpske, uključujući potencijale za razmjenu studenata.

Predsjednik Čubrilović se zahvalio ambasadoru Pakurecuu na iskazanom interesu za stanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i želji za unapređenjem međusobnih odnosa.