Prva sjednica Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske u četvrtak, 2. februara, u 12 časova

Datum: 
01.02.2023 - 14:45

Predsjedavajući Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata dr Nenad Stevandić sazvao je za četvrtak, 2. februar 2023. godine, u prostorijama parlamenta, Prvu sjednicu Komisije, sa početkom u 12 časova. (Ovalni salon, prvi sprat parlamenta)

Za sjednicu je predložen dnevni red:

1. Usaglašavanje Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, broj  02/1-021-1304/22 od 28. decembra 2022. godine.