Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 18. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
24.09.2021 - 10:00

 

   1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i prijedlog odluke koji su predviđeni za Osamnaestu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

    2. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske - po hitnom postupku;
    Nacrt zakona o fiskalizaciji;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
    Program fiskalne konsolidacije;
    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;
    Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2020. godine;
    Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;

 b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine;

    Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine;

    Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine;

b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od

       1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine;

 v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine;

    Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;

b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;

v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2020. godine;

    Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 - 31. 12. 2020. godine.

   3. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 14.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.  

   4. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o fiskalizaciji;
    Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;
    Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;
    Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;
    Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu.

  5. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije.

    6. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Nacrt zakona o obrazovanju odraslih;
    Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti.  

   7. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
    Nacrt zakona o fiskalizaciji;
    a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine.

    8. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 17.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu;
    Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske;
    Izvještaj Odbora za boračko-invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u Republici Srpskoj“.

    9. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 18.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“;
    a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

     b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 1. 1 –  31. 12. 2020. godinu.

   10. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 18.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku;
    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.

    11. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 27. septembra 2021. godine u 18.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

    12. Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u utorak, 28. septembra 2021. godine u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala broj 6).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu - po hitnom postupku.

    13. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u utorak, 28. septembra 2021. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala broj 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

    Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.

   14. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak, 28. septembra 2021. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

    Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije;
    Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Кlekovača“.