Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu 24. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
09.12.2021 - 13:45

U okviru pripreme Dvadeset četvrte posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednicu Odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće

    Odbor za bezbjednost, u petak 10. decembra 2021. godine, u 11 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset četvrte posebne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine u oblasti odbrane i bezbjednosti, sa prijedlogom zaključaka - prijedlog predsjednika Republike, Vlade Republike Srpske, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i klubova poslanika SNSD, SP, DEMOS, US, NPS i Poslaničke grupe NDP.