Raspored sjednica skupštinskih odbora i radnih tijela za pripremu Desete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
11.06.2020 - 14:30

U okviru pripreme Desete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice Odbora Narodne skupštine Republike Srpske održati po sljedećem redosljedu, i to:

1.            Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, održaće  sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine u 09.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Desete redovne sjednice,  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu;

2.            Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

3.            Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;

4.            Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

2.            Zakonodavni odbor, održaće sjednicu u ponedjeljak 15. juna 2020. godine u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i odluke koje su predviđene za Desetu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.  

3.            Odbor za finansije i budžet, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz  nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj (FIN˚ 88484);

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

4.            Nacrt zakona o faktoringu;

5.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – građanska inicijativa;

6.            Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 31.12.2019. godine;

7.            Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu;

8.            Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

4.            Odbor za pitanja djece, mladih i sporta, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz  nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;

4.            Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;

5.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;

6.            Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine;

7.            Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2019. godinu.

5.            Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine, sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Velika sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz  nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;

4.            Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;

5.            Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

6.            Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine u 15.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o električnoj energiji;

2.            Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;

4.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;

5.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

6.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;

7.            Nacrt zakona o faktoringu;

8.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

9.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;

10.          Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

11.          Prijedlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske.

7.            Odbor za privredu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;

4.            Prijedlog zakona o električnoj energiji;

5.            Prijedlog zakona o izmjenma i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;

6.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

7.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

8.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

9.            Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu.

8.            Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po Projektu „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II“ (FIN˚ 90.345);

2.            Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za Projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj (FIN˚ 88484);

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

4.            Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu.

9.            Odbor za lokalnu samoupravu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine, sa početkom u 18.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Velika sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno – privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

4.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

5.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine;

6.            Nacrt zakona o upravnoj inspekciji.

10.          Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, održaće sjednicu u ponedjeljak, 15. juna 2020. godine sa početkom u 18.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

4.            Nacrt zakona o upravnoj inspekciji;

5.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

6.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;

7.            Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2019. godinu;

8.            Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;

9.            Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

11.          Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće sjednicu u utorak, 16. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje;

2.            Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;

3.            Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

12.          Odbor za boračko-invalidsku zaštitu, održaće sjednicu u utorak, 16. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2020. godinu.

2.            Prijelog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

3.            Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

13.          Odbor za zaštitu životne sredine, održaće sjednicu u utorak, 16. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 51.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;

3.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;

4.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

14.          Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor, održaće sjednicu u srijedu, 17. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Godišnji izvještaj Ombudmana za djecu za 2019. godinu;

2.            Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;

3.            Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

15.          Odbor jednakih mogućnosti, održaće sjednicu u srijedu, 17. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, Mala sala.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali  u nadležnosti Odbora:

1.            Prijedlog zakona o zaštiti mentalnog zdravlja;

2.            Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;

3.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske;

4.            Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske;

5.            Godišnji izvještaj Ombudmana za djecu za 2019. godinu;

6.            Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2019. godinu;

7.            Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

16.          Radno tijelo Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, održaće sjednicu u četvrtak, 18. juna 2020. godine sa početkom u 08.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Desete redovne sjednice,  u nadležnosti Radnog tijela:

1.            Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. – 31.12.2019. godine.