Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
12.09.2019 - 15:45

U okviru pripreme Šeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redosljedu, i to:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak 16. septembra 2019. godine u 12.30 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Šestu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske. 

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 4. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu.

 

3. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine u 13.00 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 3.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice , a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 4. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu;
 5. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu.

 

4. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine, sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
 2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;
 3. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;
 4. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. – 31.12.2018. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu;
 5. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske: a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine; v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine;
 6. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansisjkom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine.
 7. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
 8. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 9. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2018. godinu;
 10. Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine;
 11. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

 

5. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 14.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 6.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 4. Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godina;
 5. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;
 6. a)Izvještaj o radu JP Radio –televizija Republike Srpske za 2017. godinu, sa Planom rada za 2018. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizije Republike Srpske; b) Izvještaj o radu JP Radio –televizija Republike Srpske za 2018. godinu, s Planom rada za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP Radio – televizija Republike Srpske.

 

6. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 4.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

 

7. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o likvidacionom postupku;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registarciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 9. Nacrt zakona o električnoj energiji;
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 12. Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine.

 

8. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 15.00 časova,  u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala broj 51.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registarciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

 

9. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o likvidacionom postupku;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registarciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim putevima;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 9. Nacrt zakona o zabrani prodaje državnog kapitala u Republici Srpskoj ofšor – kompanijama – prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića;
 10. Nacrt zakona o električnoj energiji;
 11. Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske;
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 13. Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;
 14. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. „Znanje za razvoj“, za period 01.10.2017 – 30.06.2019. godine;
 15. Izvještaj o poslovanju Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
 16. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu;
 17. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

 

10. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak 16. septembra 2019. godine sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 5.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 3. Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;
 4. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014 – 2019. godine) za 2018. godinu.

 

11. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine, sa početkom u 16.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 6.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima – po hitnom postupku;
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 6. a)Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2018. godinu.

 

12. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 3.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku;
 4. Prijedlog strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019 – 2023. godine;
 5. Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine.

 

13. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. septembra 2019. godine sa početkom u 17.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 4.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju;
 2. Nacrt zakona o električnoj energiji;
 3. Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine;
 4. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. - 31.12.2018. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu.

 

14. Odbor za zaštitu životne sredine, održaće svoju sjednicu u utorak, 17. septembra 2019. godine sa početkom u 09.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, sala 5.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Šeste redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 4. Izvještaj o o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine.