Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu 21. redovne sjednice

Datum: 
08.04.2022 - 15:15

U okviru pripreme Dvadeset prve redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane po sljedećem redosljedu, i to:

1. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
2. Nacrt zaokna o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
3. Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu.

2. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske - po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
5. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020 – BA).

3. Odbor jednakih mogućnosti, održaće sjednicu u ponedjeljak 11. aprila 2022. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu.

4. Odbor za trgovinu i turizam, održaće sjednicu u ponedjeljak,11. aprila 2022. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2022. godinu;
2. Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

5. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu;
3. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima;
4. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
5. Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
6. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

6. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su  u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o Gradu Laktaši – po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;
3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku;
4. Godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2021. godinu.

7. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. aprila 2022. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju - po hitnom postupku;
2. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
3. Nacrt zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

8. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u utorak, 12. aprila 2022. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o kulturnim dobrima;
2. Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

9. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u utorak, 12. aprila 2022. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu.

10. Odbor za privredu održaće sjednicu u utorak, 12. aprila 2022. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

11. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak 12. aprila 2022. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne  sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima.

12. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 12. aprila 2022. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne  sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o Gradu Laktaši – po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku.

13. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u utorak, 12. aprila 2022. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i prijedlog odluke sa dnevnog reda Dvadeset prve redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora.