Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Devete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
17.05.2024 - 14:00

U okviru pripreme Devete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane ovim redoslijedom:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i Prijedlog odluke koji su predviđeni za Devetu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o zaštiti prirode;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o deviznom poslovanju;
3. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2023. godine.

3. Odbor za privredu održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare – građanska inicijativa;
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit – po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik Opštini Lopare;
4. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2023. godinu.

4. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o zaštiti prirode.

5. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
4. Prijedlog zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija;
5. Prijedlog zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik Opštini Lopare;
6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora;
7. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2023. godinu;
8. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;
9. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;
10. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2023. godini;
11. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2023. godine.

6. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

7. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u utorak, 21. maja 2024. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit – po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – po hitnom postupku;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima – prijedlog dr Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine;
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Razvojne banke Savjeta Evrope po Projektu rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske.

8. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u srijedu, 22. maja 2024. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare – građanska inicijativa;
2. Prijedlog zakona o pripajanju dijela Grada Zvornik Opštini Lopare;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi.

9. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u srijedu, 22. maja 2024. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare – građanska inicijativa;
2. Prijedlog zakona o zaštiti prirode.

10. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u srijedu, 22. maja 2024. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2023. godinu.

11. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u srijedu, 22. maja 2024. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima – prijedlog dr Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine;
3. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2023. godinu.

12. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u srijedu, 22. maja 2024. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Devete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi.